Gå eller cykla

Cykelsmart arbetsplats

Cyklar på rad i cykelställ

Vill du göra din arbetsplats cykelsmart? Projektet Hållbart resande i ett växande Värmland har tagit fram en folder med tips på hur en arbetsplats kan uppmuntra till och underlätta för arbetspendling med cykel. Tipsen är uppdelade i tre kategorier för ambitionsnivå.

Att vara en cykelsmart arbetsplats innebär att det är lätt för medarbetarna att cykla, både till och från arbetet samt i tjänsten. Genom att ha en tydlig miljöprofil får arbetsgivaren en stärkt image och medarbetare som väljer att cykla får bättre kondition och hälsa, vilket leder till minskad sjukfrånvaro. Att färre åker bil innebär minskade utsläpp, mindre trängsel och färre förseningar på grund av bilköer. Dessutom behövs färre parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatsen och utrymmet kan användas till trevligare saker.

Ladda ner foldern här.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den