Hållbara transporter

Hållbart resande i ett växande Värmland var ett treårigt projekt som arbetade för ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan i regionen. Projektet ägdes av Karlstads kommun och drevs i samverkan med Värmlandstrafik. Nio av länets kommuner deltog samt ett antal företag och organisationer.

Projektet bedrevs i tre delprojekt:

  • Hållbara handelsresor
  • Hållbara arbetsresor
  • Hållbar samhällsplanering

Läs mer om projektet hållbart resande.