Hållbara transporter

Hållbart resande i ett växande Värmland är ett treårigt projekt som arbetar för ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan i regionen. Projektet ägs av Karlstads kommun och drivs i samverkan med Värmlandstrafik. Nio av länets kommuner deltar samt ett antal företag och organisationer.

Projektet bedrivs i tre delprojekt:

  • Hållbara handelsresor
  • Hållbara arbetsresor
  • Hållbar samhällsplanering

Läs mer om projektet hållbart resande.