Tyck till och påverka

Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga och vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i Karlstad. Under tiden vi planerar olika projekt finns flera tillfällen för dig att vara med och tycka till. Dina synpunkter gör skillnad.

På den här webbplatsen kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem. Vid samrådet och i granskningsskedet har du möjlighet att lämna synpunkter på planerna. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

När det finns möjlighet att tycka till om en plan framgår det på informationssidan om den planen. Där står hur lång tid du har på dig och hur du gör för att lämna dina synpunkter på planen. De planer som just nu går att lämna synpunkter på hittar du länkar till här nedanför.

Dessa projekt kan du tycka till om just nu:

 

Övriga synpunkter

Har du andra synpunkter eller idéer som rör utvecklingen av Karlstad men som inte finns i någon pågående planprocess kan du även lämna dem till oss.

Idéer om hur Karlstad kan utvecklas lämnar du som e-förslag här.

Lämna en synpunkt, ställ en fråga eller gör en felanmälan här.