Klimatutbildning

Bli mer klimatsmart med vår klimatutbildning

Karlstads kommuns medarbetare och politiker har gått en grundutbildning i miljö och klimat, som en del i arbetet med att bli en mer miljöanpassad stad. Klimatutbildningen har väckt intresse och därför erbjuder vi företag, föreningar och organisationer att ta del av den kostnadsfritt.

Klimatutbildningen, som är lokalt framtagen i kommunen, har ökat kunskapen i ämnet och förhoppningsvis har också viljan att agera mer miljövänligt på arbetsplatsen ökat.

Se vår trailer för klimatutbildningen här nedan.

Få ökad kunskap

Ditt företag, förening eller organisation kan genom utbildningen på ett pedagogiskt och roligt sätt få ökad kunskap i klimatfrågan utifrån ett Karlstadsperspektiv. Ni får också konkreta tips på hur ni kan vara mer miljömedvetna både hemma och på jobbet. Materialet är fritt att använda.

Så genomför ni klimatutbildningen

Teman

Klimatutbildningen tar upp en mängd olika teman som klimatfrågan i ett globalt perspektiv, hur klimatförändringarna påverkar Karlstad och Värmland och hur vår energianvändning, transportvanor, matvanor och konsumtion påverkar klimatet.

Tema 1

Tema 1 inleder klimatutbildningen och tar upp klimatfrågan i ett globalt perspektiv. Grundnivån beräknas ta ungefär en timme och sedan väljer ni själva om ni gör fördjupningsnivån.

Läs mer om tema 1

Tema 2

Tema 2 tar upp hur klimatförändringarna påverkar Karlstad och Värmland. I tema två finns bara grundnivån som beräknas ta ungefär en timme. Det finns till övningsuppgifter och repetitionsfrågor från tema 1. Gå gärna igenom dem innan ni ser filmen för tema 2.

Läs mer om tema 2

Tema 3

Tema 3 tar upp hur vår energianvändning påverkar klimatet. Grundnivån beräknas ta ungefär en timme och sedan väljer ni själva om ni gör fördjupningsnivån. Det finns instruktioner till övningsuppgifter och repetitionsfrågor från tema 2. Gå gärna igenom dem innan ni ser filmen för tema 3.

Läs mer om tema 3

Tema 4

Tema 4 tar upp hur våra transportvanor påverkar klimatet. Grundnivån beräknas ta ungefär en timme och sedan väljer ni själva om ni gör fördjupningsnivån. Det finns instruktioner till övningsuppgifter och repetitionsfrågor från tema 3. Gå gärna igenom dem innan ni ser filmen för tema 4.

Läs mer om tema 4

Tema 5

Tema 5 tar upp hur våra matvanor och vår konsumtion påverkar vårt klimat. Grundnivån beräknas ta ungefär en timme och sedan väljer ni själva om ni gör fördjupningsnivån. Det finns instruktioner till övningsuppgifter och repetitionsfrågor från tema 4. Gå gärna igenom dem innan ni ser filmen för tema 5.

Läs mer om tema 5

Kontakt

Miljösamordnare P-O Haster, 054-540 00 00, per-olof.haster@karlstad.se

Uppdaterad den