Serveringstillstånd alkohol

Krogar mot knark

En kille och en tjej i krogmiljö

Tillsammans arbetar vi för en narkotikafri krogmiljö! Krogar mot knark är en samverkan mellan några av stadens krogar och restauranger, Karlstads kommun och polismyndigheten

Samarbetet i Krogar mot knark regleras i avtal. Första avtalet som skrevs 2014 mellan polis, krögare och Karlstads kommun har lett till ett mycket bättre samarbete mellan parterna. I april 2018 skrev ett nytt avtal för 2018-2020. 

En viktig del i avtalet är de slumpmässiga drogtesterna på krogpersonal som genomförs i samarbete med Clarahälsan. Karlstad är bäst i landet att genomföra drogtester i den omfattning som görs.

Alla krogar med serveringstillstånd är välkomna att delta.

Krogar mot knark är ett nationellt nätverk som finns i 65 kommuner och syftar till att genom samverkan mellan krogar, polis och kommun försvåra och minska narkotikaanvändning i krogmiljö. Krogar mot knark i Karlstad startade upp 2005 och 2006 permanentades arbetsmodellen. Krogar mot knark i Karlstad består idag av en styrgrupp med representanter från polis, krogar och kommun.

Utbildning

Årligen hålls en utbildning där du får mer kunskap om hur narkotikapåverkade personer ser ut och vilka beteenden som är kopplade till narkotikaanvändning. Vi vill att du  ska vara motiverad och ha kunskapen att reagera när du ser något misstänkt på din arbetsplats.

För att få bort knarket från krogen behövs gemensamma riktlinjer och arbetsmetoder, utbildad och motiverad personal samt bra samarbete med myndigheter, inte minst polisen.

Vill du veta mer, ta kontakt med någon ur styrgruppen som består av representanter från  Harrys, Tempel, Pitchers, O´Learys och Koriander.

För frågor om Krogar mot knark och utbildningen kontakta samordnare Magnus Wallgren, e-post: magnus.wallgren@karlstad.se , telefon: 054 – 540 51 56 eller Heléne Andersson, e-post:helene.andersson2@karlstad.se, telefon: 054- 540 51 57.

Uppdaterad den