Kemikalier och plast

Minska fossil plast

Plast

Karlstads kommun jobbar aktivt för att minska plastanvändningen i de kommunala verksamheterna. Med färre fossila plastprodukter i omlopp minskar vi den negativa påverkan på miljö och klimat. 

Fossilfri kommun

För att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad arbeta för att inom några årtionden bli en fossilfri kommun. En del i det arbetet är minimera användningen av fossila engångs- och plastprodukter, påverka och förbättra sorteringen av olika plastmaterial och aktivt arbeta med att ersätta fossila material till biobaserade produkter.

Verktyg för att minska plasten

Under 2018-2020 drev kommunen projektet Koll på plasten, med syfte att minska den fossila plasten inom kommunen. Som stöd i arbetet att minska plasten har det tagits fram verktyg. Det är fritt fram för andra kommuner, organisationer och företag att ta inspiration från dem.

Här hittar du verktygen:

Plast och klimatpåverkan

Globalt tillverkas idag 335 miljoner ton plast varje år, varav 60 miljoner ton i Europa. Plastproduktionen i världen förväntas fördubblas inom de kommande 20 åren. Olika slags förpackningar utgör det största användningsområdet av plast, vilket har lett till en stor ökning av plastavfall. Plast bryts inte ner i naturen, vilket innebär att mycket av plastskräpet hamnar i världshaven. Uppskattningsvis finns i nuläget över 150 miljoner ton plastavfall i våra hav.

Plastproduktionen uppskattades 2012 motsvara utsläpp på 400 miljoner ton växthusgaser, eller omkring en procent av de totala växthusgasutsläppen i världen. Plast kan tillverkas av både fossil och förnybar råvara men den allra största delen av produktionen baseras idag på fossil olja, vilket har en negativ påverkan på klimatet. Tillsammans kan vi göra miljön en tjänst genom att minska vår plastanvändning. Läs mer om råd hur du kan minska plasten.

Mer läsning om plast

Läs mer om vanliga typer av plast på Kemikalieinspektionens webbplats.

Läs mer om råd om plast på Kemikalieinspektionens webbplats. 

Läs mer om fakta om plast på Naturvårdsverkets webbplats.

Slutrapport för Koll på plasten

Här hittar du projektet Koll på plastens slutrapport: 

Slutrapport Koll på plasten.pdf

Uppdaterad den