Ansök om att bli vigselförrättare

Vill du bli vigselförrättare? Att vara vigselförrättare är ett hedersuppdrag och förordnandet gäller i hela Sverige.

Just nu har vi inget behov av fler vigselförrättare i Karlstads kommun. Håll utkik på den här sidan för att se när vi behöver fler vigselförrättare.

Att bli ny vigselförrättare

Om Karlstads kommun ser ett behov av fler vigselförrättare i kommunen skickas din ansökan vidare till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen prövar då om du som sökande har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare. Till exempel behövs du ha kunskap kring lagstiftning om:

  • Hur en vigsel ska gå till.
  • Hindersprövning.
  • De dokument som ska upprättas och skickas in efter vigseln.

Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige.

Schema för vigselförrättare

Som vigselförrättare i Karlstads kommun:

  • ingår du i ett schema där alla vigselförrättare turas om att viga på helgfria lördagar.
  • ska du också finnas tillgänglig för vigselförfrågningar utöver de helgfria lördagar som ingår i scheman.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Länsstyrelsen ersätter vigselförrättare med 110 kronor för en vigsel. Sedan tillkommer ytterligare 30 kronor per vigsel, för vigslar under samma dag. Du har inte rätt att ta ut någon avgift för vigseln från brudparet.

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Vill brudparet att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder? Då kan du som vigselförrättare begära reseersättning av dem. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Taggar för sidan

Borgerlig vigsel

Sidan uppdaterad: 2024-02-27

17 Juni 2024