Första kvinnan i fullmäktige

I och med rösträttsreformen 1909 blev kvinnor valbara till kommunernas högsta beslutande organ – fullmäktige. Först att bli invald i Karlstad var folkskollärarinnan Anna Ljungkvist.

Anna Ljungkvist, första kvinnan i Kalstads kommunfullmäktige

Anna Ljungkvist

Första kvinna att bli invald i fullmäktige Karlstad var folkskollärarinnan Anna Ljungkvist. Under sin tid i stadsfullmäktige 1911-1917 lämnade hon in sammanlagt tolv motioner. I huvudsak ägnade sig Anna åt socialpolitiska frågor. Bland annat ville hon inrätta en husmodersskola där arbetarkvinnor skulle lära sig ta hand om hushåll och barn. Hon ville också ge stadens arbetare en veckas årlig semester.

Hennes stora insats var som pionjär. Genom sitt flitiga motionerande och stora engagemang i Karlstads stadsfullmäktige visade hon att kommunalpolitiken också var en arena för kvinnor.

Gerda Hellberg

En annan viktig kvinna i Karlstads lokalpolitiska historia är Gerda Hellberg. Hon var gift med den radikala riksdagsmannen och chefredaktören på Karlstadstidningen Mauritz Hellberg.

Gerda Lundberg, som var hennes flicknamn, föddes den 22 juni 1870 i Stockholm. Hon tog studenten vid Franska skolan och blev sedan en av de första kvinnliga studenterna vid Uppsala universitet.

Gerda Hellberg, som var engagerad i i kampen för kvinnlig rösträtt

Gerda Hellberg engagerade sig tidigt i bland annat rösträttsfrågan och tillhörde aktivisterna i rörelsen tillsammans med bland andra Anna Withlock och Karolina Widerström. När hon gifte sig flyttade familjen till Karlstad och sedan barnen växt upp blev hon allt mer politiskt aktiv och fortsatte engagera sig i kampen för kvinnlig rösträtt.

År 1912 valdes hon, som en av de första kvinnorna, in i stadsfullmäktige och tog sedan plats i flera nämnder.

Taggar för sidan

Kultur

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

28 Februari 2024