Se kommunfullmäktiges möten

Kommunfullmäktige fattar alla viktiga principbeslut och väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

De förtroende valda politikerna i kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Läs mer om kommunfullmäktige på karlstad.se

Välkommen till kommunfullmäktiges möten

Kommunfullmäktiges möten är oftast den tredje torsdagen varje månad klockan 18.00, förutom under sommaruppehållet i juli. Mötena är öppna för allmänheten och brukar hållas i Bibliotekshusets sessionssal. Under pandemin har det varit digitala möten.

Du kan följa kommunfullmäktiges möten via radio eller webblänk och du kan se tidigare möten.

Här hittar du kommunfullmäktiges webbsändningar

Taggar för sidan

Politik och demokrati

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

27 Februari 2024