Delta och påverka

Här hittar du information om hur du kan påverka och delta i kommunens utveckling. Det finns också information om allt från samtalsklimat och källkritik till hur du överklagar ett beslut.

Kommunens diarium

Vi registrerar all post som kommer till oss varje dag i kommunens diarier. Nästan alla brev och handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga. Det innebär att alla får läsa dem.

Flaggning på allmänna flaggstänger

Hur och när Karlstads kommun flaggar.

Myndighetsutövning

Läs om vad myndighetsutövning är och se vanliga frågor och svar.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juni 2024