Berätta varför din organisation gått utbildningen

Har din organisation precis gått utbildningen Det demokratiska samtalet? Vill ni berätta om det för Karlstadsborna?

Vi kommer att göra reportage med tre organisationer som får berätta varför det här arbetet är viktigt. Det kommer att synas i Karlstads kommuns kommunikationskanaler.

Skicka in ditt bidrag genom att fylla i formuläret nedanför senast den 31 december.
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att administrera och hantera reportaget om varför ni genomfört utbildningen. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Det är kommunstyrelsen i Karlstads kommun som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering.

Läs mer på karlstad.se/personuppgifter.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

29 Maj 2024