Kapitel 2. Bli en mer medveten internetanvändare

Den här delen av utbildningen riktar sig till alla som vill höja sin digitala kompetens och bli mer medvetna internetanvändare. Den innehåller fyra olika delar som du kan välja mellan, beroende på din målgrupp.

Inledning

Inledningen bör presenteras för alla som är intresserade av att gå utbildningen. Den handlar om att våra hjärnor inte är anpassade för våra uppkopplade liv och att de gör oss sårbara för falsk och vilseledande information. Det finns en risk att vi skapar vår världsbild baserat på information som inte stämmer, att vi avskärmar oss från varandra och att det demokratiska samtalet blir ensidigt och polariserat. Det är en stor utmaning för demokratin.

Del 4: Påverkanskampanjer

Vad är informationspåverkan, desinformation och propaganda? Vad är en konspirationsteori och varför är de så lätta för oss att tro på? Den fjärde delen av utbildningen besvarar dessa frågor.

Del 5: Källkritik

Den här delen av utbildningen beskriver fenomen som falska fakta och deepfakes. Den beskriver också hur vi kan bli mer källkritiska och varför det är viktigt.

Del 6: Nyhetsvärdering

För att värdera nyheter behöver vi öva på att tänka kritiskt. I den här delen av utbildningen beskrivs några frågor som är viktiga att tänka på för att vara källkritisk och avslutas med en längre övning där utbildningsdeltagarna kan testa sig själva i att värdera inlägg som har publicerats på sociala medier.

Del 7: Säkerhet på nätet

Den data som finns om oss är värdefull. Hur kan vi göra för att skydda vår personliga integritet? Hur förbättrar vi säkerheten på nätet? Hur gör man en tvåstegsverifiering och vad är ett starkt lösenord? Dessa frågor besvaras i denna del.

Avslutning

Avslutningen bör presenteras för alla som är intresserade av att gå utbildningen. Den knyter an till inledningen om att våra hjärnor inte är anpassade för våra uppkopplade liv och vilka konsekvenser det kan få på nätet. Deltagarna får tips om de sammanfattande broschyrerna som kan delas ut efter utbildningen. Slutligen får deltagarna information om en sida där de kan hitta en lista på aktörer som erbjuder kunskapshöjande material i de frågor som utbildningen har behandlat. Listan har tagits fram av kommittén ”Det demokratiska samtalet”.

Sammanfattning

Den här sammanfattningen är en förkortad version av utbildningen. Skriv gärna ut den och ge den till de som ska delta i utbildningen.

DOKUMENT Medveten internetanvändare i korthet.pdf

Taggar för sidan

Politik och demokrati

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

22 Juli 2024