Kapitel 3. Bidra till ett öppet och respektfullt samtalsklimat

För att bidra till ett öppet och respektfullt samtalsklimat behöver vi lära oss att identifiera nättrollens knep och hur vi kan hantera elaka kommentarer mot oss själva eller andra. Genom att stötta och hjälpa varandra kan vi bidra till att minska näthatet.

Inledning

Inledningen bör presenteras för alla som är intresserade av att gå utbildningen. Den handlar om att våra hjärnor inte är anpassade för våra uppkopplade liv och att de gör oss sårbara för falsk och vilseledande information. Det finns en risk att vi skapar vår världsbild baserat på information som inte stämmer, att vi avskärmar oss från varandra och att det demokratiska samtalet blir ensidigt och polariserat. Det är en stor utmaning för demokratin.

Del 8: Trollen på nätet

Den här delen av utbildningen beskriver vad nättroll är för något, hur de beter sig och vilka knep de använder. Den beskriver skillnaden mellan nättroll och rättshaverister samt begrepp som trollfabriker och botar.

Del 9: Samtalsklimatet

Utbildningens sista del beskriver vad näthat är för något, hur vi kan hantera det och var man kan vända sig för att få stöd.

Avslutning

Avslutningen bör presenteras för alla som är intresserade av att gå utbildningen. Den knyter an till inledningen om att våra hjärnor inte är anpassade för våra uppkopplade liv och vilka konsekvenser det kan få på nätet. Deltagarna får tips om de sammanfattande broschyrerna som kan delas ut efter utbildningen. Slutligen får deltagarna information om en sida där de kan hitta en lista på aktörer som erbjuder kunskapshöjande material i de frågor som utbildningen har behandlat. Listan har tagits fram av kommittén ”Det demokratiska samtalet”.

Sammanfattning

Den här sammanfattningen är en förkortad version av utbildningen. Skriv gärna ut den och ge den till de som ska delta i utbildningen.

Taggar för sidan

Politik och demokrati

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

18 Juni 2024