Medborgardialoger

Vi vill ha en bra och levande dialog med dig som medborgare. Därför arbetar vi med att förbättra möjligheterna för det.

Genom dialog med dig kan vi till exempel fånga upp nya idéer som vi annars inte tänkt på. Våra styrande politiker kan också få ett bredare underlag inför beslut.

Vad är medborgardialog?

Medborgardialog är när kommunen tar initiativ till dialog med Karlstadsborna för att skapa delaktighet och öka deras inflytande.

Det handlar alltså inte om de utbyten vi har när du hör av dig med synpunkter och frågor. Medborgardialog handlar inte heller om att vi informerar om vad vi gör. Både den dagliga dialogen med dig och informationen om vad vi gör är viktig, men det är inte det vi kallar medborgardialog.

Läs mer om våra olika medborgardialoger via menyn.

Taggar för sidan

Kommun och politik

Sidan uppdaterad: 2024-05-29

22 Juli 2024