Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Resultat från undersökningar

Här kommer du hitta resultat från de undersökningar som genomförts av panelens medlemmar.

De första frågeomgången genomfördes i samband med att medlemmarna anälde sig till medborgarpanelen. Frågorna handlade om hur vi ska göra panelen så bra som möjligt och om trivsel och tillit.

Resultatet visade bland annat på att de flesta som anmält sig gjorde det för att de vill bidra till bra beslutsunderlag.

Sidan uppdaterad: 2023-05-26

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida