Resultat från undersökningar

Här kommer du hitta resultat från de undersökningar som genomförts av panelens deltagare.

Inledande frågeomgång

De första frågeomgången genomfördes i samband med att deltagarna anmälde sig till medborgarpanelen. Frågorna handlade om hur vi ska göra panelen så bra som möjligt och om trivsel och tillit.

Resultatet visade bland annat på att de flesta som anmält sig gjorde det för att de vill bidra till bra beslutsunderlag.

Attraktiva boendemiljöer

I den andra frågeomgången, som genomfördes i maj 2023, fick panelen besvara frågor kring boendemiljöer. Frågorna handlade bland annat om vad som är viktigt när man väljer boende, vad man vill göra i sitt närområde och vad som gör ett område attraktivt.

Det fanns också frågor där medlemmarna fick välja mellan vad som är viktigast, till exempel god service eller frånvaro av grannar.

Resultatet visar i korthet att:

  • De flesta väljer boende dels utifrån läge – hur nära det är till saker som värderas – och utifrån att det finns bra kollektivtrafik och tillgång till livsmedelsbutiker i närheten.
  • Olika grupper värderar olika: för några är det viktigast med närhet till stadsmiljö, för andra närhet till naturen.
  • Färre än hälften av de svarande prioriterar att ha en egen parkering. Tillsammans med de som prioriterar parkering i närheten av hemmet, är det hälften av de svarande som prioriterar att kunna parkera bilen.
  • En stor majoritet, 84 procent, vill att det finns grönområden närmare hemmet, hellre än parkering.

Taggar för sidan

Dialog och synpunkter

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

5 Oktober 2023