Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Om val

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val i kommunen. I september vart fjärde år hålls ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. I maj vart femte år hålls val till Europaparlamentet.

Valnämnden

Det är valnämnden i kommunen som ansvarar för att genomföra:

  • allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige,
  • val till Europaparlamentet,
  • folkomröstningar.

Ordförande: Gunnar Ordell (M)
Vice ordförande: Marianne Wreifors (S)

Här kan du läsa mer om valnämnden

Regeringsformen

Regeringsformen är en av våra grundlagar. I den står det att all makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer vem eller vilka som representerar dem när viktiga beslut ska fattas. Till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Det svenska valsystemet bygger på allmän och lika rösträtt. Valen ska vara fria, hemliga och direkta. I Sverige äger följande val rum:

  • till riksdagen
  • till regionfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europaparlamentet.

Val vart fjärde respektive femte år

Vart fjärde år hålls ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Det sker den andra söndagen i september.

I maj vart femte år sker val till Europaparlamentet. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag. I Sverige hålls alltid valet till Europaparlamentet på en söndag.

Utöver dessa val kan det även förekomma folkomröstningar. De är det riksdagen, region- eller kommunfullmäktige som beslutar om. En folkomröstning kan ske i samband med ordinarie val eller hållas självständigt.

Sidan uppdaterad: 2023-04-27

Hittade du det du sökte på sidan?