Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fax-tjänsten är stängd från första januari 2024

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun kan inte längre ta emot eller skicka fax.

Behöver din kommun, region eller organisation skicka meddelanden med känslig information till socialjouren eller någon av förvaltningens avdelningar ska du använda våra e-tjänster. Alla avdelningar och socialjouren har separata e-tjänster så att den känsliga informationen hamnar hos rätt mottagare. Den som ska överföra information till arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads kommun behöver fylla i namn, e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplats. Filen som skickas måste vara i pdf-format.

Välj länk här under till den verksamhet du vill skicka ett säkert meddelande till och följ instruktionerna för att ladda upp dokumentet.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida