Skicka känslig information till arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun kan inte längre ta emot eller skicka fax. Om din organisation inte har möjlighet att skicka säker e-post, kan du använda våra e-tjänster.

Behöver din kommun, region eller organisation skicka meddelanden med känslig information till socialjouren eller någon av förvaltningens avdelningar ska du använda våra e-tjänster. Alla avdelningar och socialjouren har separata e-tjänster så att den känsliga informationen hamnar hos rätt mottagare. Den som ska överföra information till arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads kommun behöver fylla i namn, e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplats. Filen som skickas måste vara i pdf-format.

Välj länk här under till den verksamhet du vill skicka ett säkert meddelande till och följ instruktionerna för att ladda upp dokumentet.

Taggar för sidan

Missbruk och beroende
Trygg och säker

Sidan uppdaterad: 2024-04-15

18 Juni 2024