Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för en trygg och vacker miljö, sköter kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och interna service. Förvaltningen utvecklar infrastruktur, bygger nya skolor och har hand om kommunens naturområden och fastigheter.

Kontakt

Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30, 652 26 Karlstad

E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se


Ansvarsområden

Förvaltningen stöttar teknik- och fastighetsnämnden i uppdraget att bygga och sköta Karlstad.

I förvaltningens uppdrag ingår bland annat att:

 • Ansvara för kommunens gator, vägar och gång- och cykelvägar.
 • Ansvara för parker, lekplatser och torg.
 • Producera och leverera dricksvatten.
 • Bygga, drifta och underhålla VA-systemet.
 • Förvalta och sköta alla kommunens lokaler.
 • Nybyggnation och renovering av kommunala byggnader.
 • Internservice som bland annat städning, transporter, bil- och cykelpooler.
 • Fungera som hamnmyndighet och tillhandahålla gästhamn och båtplatser.

Ansvarig nämnd

Teknik- och fastighetsnämnden

Antal anställda

Cirka 600 anställda.

Förvaltningschef

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör.

Organisation

Organisationschema teknik- och fastighetsförvaltningen

Förvaltningen är uppdelad i två verksamhetsområden, verksamhetsområde infrastruktur och verksamhetsområde internservice. Staben för de tekniska förvaltningarna tillhör inte verksamhetsområdena, staben stöttar hela förvaltningen.

Under verksamhetsområde infrastruktur finns tre avdelningar:

 • Markavdelningen
 • Avdelningen för offentlig utemiljö
 • VA-avdelningen.

Under verksamhetsområde internservice finns två avdelningar:

 • Serviceavdelningen
 • Fastighetsavdelningen.

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2024-03-04

25 Juni 2024