Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen utför det arbete som politikerna i vård- och omsorgsnämnden fattat beslut om. Det kan till exempel handla om aktiviteter och utveckling av kommunens vård och omsorg.

Kontakt

Förvaltningsledningskontoret

Besöksadress: Järnvägsgatan 4, 652 25 Karlstad

E-post: vardochomsorgsforvaltningen@karlstad.se

Biståndskontoret

Besöksadress: Norra Klaragatan 18, 653 40 Karlstad

Ansvarsområden

Vi handlägger ärenden och verkställer vård- och omsorgsnämndens beslut samt driver den dagliga verksamheten. Förvaltningen ansvarar för kommunens:

  • Hälso- och sjukvård
  • Hemtjänst
  • Vårdboende
  • Trygghetsboende
  • Funktionsstöd
  • Biståndskontoret

En del av förvaltningens verksamhet sköts av privata utförare.

Ansvarig nämnd

Antal anställda

Vård- och omsorgsförvaltningen har cirka 2 000 anställda.

Förvaltningschef

Gunilla Öberg, vård- och omsorgsdirektör.

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2024-04-18

21 Juli 2024