Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen utför det arbete som politikerna i vård- och omsorgsnämnden fattat beslut om. Det kan till exempel handla om aktiviteter och utveckling av kommunens vård och omsorg.

Kontakt

Förvaltningsledningskontoret

Besöksadress: Järnvägsgatan 4, 652 25 Karlstad

E-post: vardochomsorgsforvaltningen@karlstad.se

Biståndskontoret

Besöksadress: Norra Klaragatan 18, 653 40 Karlstad

Ansvarsområden

Vi handlägger ärenden och verkställer vård- och omsorgsnämndens beslut samt driver den dagliga verksamheten. Förvaltningen ansvarar för kommunens:

  • Hälso- och sjukvård
  • Hemtjänst
  • Vårdboende
  • Trygghetsboende
  • Funktionsstöd
  • Biståndskontoret

En del av förvaltningens verksamhet sköts av privata utförare.

Ansvarig nämnd

Antal anställda

Vård- och omsorgsförvaltningen har cirka 2 000 anställda.

Förvaltningschef

Gunilla Öberg, vård- och omsorgsdirektör.

Service- och värdighetsgarantier

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar utifrån fem servicegarantier och åtta värdighetsgarantier. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och på lika villkor för alla. Garantierna visar vad du kan förvänta dig av oss från första kontakten tills att du är vår kund.

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

3 Oktober 2023