Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsämnden består av folkvalda politiker och vi ansvarar bland annat för detaljplaner, bygglov, lantmäteri, kartor och trafikplanering.

Kontakta nämnden

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Rebecka Andersson, nämndsekreterare
E-post rebecka.andersson@karlstad.se
Telefon 054-540 45 60

Uppdrag

I nämndens uppdrag ingår bland annat att

  • styra Stadsbyggnadsförvaltningens arbete
  • besluta om planläggning av mark och vatten
  • hantera ärenden i samband med byggande och fastighetsbildning
  • bevilja bygglov och anmälningar.

Funderar du på vilka regler som gäller kring byggande, detaljplaner och miljöfrågor i kommunen så hittar du information under Bygga, bo och leva hållbart.

Ordförande

Under perioden 2023-2026:

Anders Tallgren (S), ordförande

Niklas Wikström (L), 1:e vice ordförande

Carola Bolmstedt (C), 2:e andre vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Stadsbyggnadsförvaltningen

Möteskalender

Här i kalendern hittar du våra sammanträdestider.

OBS! När du klickar på dokumentlänken laddas filen automatiskt ner till din dator eller mobila enhet. Den öppnas inte.

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 39             1
Filtrera på vecka 40 2 3 4 5 6 7 8
Filtrera på vecka 41 9 10 11 12 13 14 15
Filtrera på vecka 42 16 17 Filtrera på datum18 19 20 21 22
Filtrera på vecka 43 23 24 25 26 27 28 29
Filtrera på vecka 44 30 31          

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten:

Beslut i korthet

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2023-09-28

1 Oktober 2023