Politiker och politiska sekreterare

I Karlstads kommun finns cirka 400 förtroendevalda med olika uppdrag. Här hittar du uppgifter om kommunens politiker, nämnder, styrelser och politiska sekreterare. Du kan även se uppgifter från tidigare år.

Politiker i Karlstads kommun

Via knappen nedanför kommer du till förtroendemannaregistret. Där kan du söka efter personer, nämnder, bolag med mera. Du kan också klicka direkt på någon rubrik för att se alla politiker i till exempel en nämnd.

Kommunens kommunalråd

Kommunalråden arbetar med kommunpolitik på heltid eller deltid. De är också ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. Välkommen att kontakta dem om du har frågor. Karlstads kommuns kommunalråd är:

Bild på kommunalråd Linda Larsson

Linda Larsson

Kommunalråd (S)

Bild på kommunalråd Alexander Torin

Alexander Torin

Kommunalråd (M)

Bild på kommunalråd Frida Pettersson

Frida Nilsson

Kommunalråd (C)

Bild på kommunalråd Monica Bubholz

Monika Karlsson Bubholz

Kommunalråd (MP)

Bild på kommunalråd Anders Tallgren

Anders Tallgren

Kommunalråd (S)

Bild på kommunalråd Parvane Assabegli

Parvane Assadbegli

Kommunalråd (V)

Politiska sekreterare i Karlstads kommun

Andreas Pettersson

Grönröda styret, politisk sekreterare (S)

Ingela Wretling

Grönröda styret, politisk sekreterare (S)

Jens Östergren

(50 procent) Grönröda styret, politisk sekreterare (C)

Marie Persson

(50 procent) Grönröda styret, politisk sekreterare (C)

Sara Burnett

(50 procent) Grönröda styret, politisk sekreterare (MP)

Robert Halvarsson

(50 procent) Grönröda styret, politisk sekreterare (MP)

Siri Hasting

Förtroendevald

(50 procent) Politisk sekreterare (V)

Malin Kling Uddgren

Politisk sekreterare (Borgerliga alliansen)

Jonas Jesslén

Politisk sekreterare (M)

Taggar för sidan

Kommun och politik

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 Februari 2024