Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Innehåll på sida

Redovisning av partistöd

Partier som representeras i kommunfullmäktige får partistöd från Karlstads kommun.

Om partistödet

Karlstads kommun betalar ut partistöd till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Det sker enligt beslut i kommunfullmäktige. Stödet uppgår till 217 procent av årsbeloppet för statsrådsarvodet vid årets början. Det fastställs normalt av riksdagen den 1 juli varje år. Partistödet är uppdelat på:

  • ett grundstöd till alla partier (10 procent av partistödet),
  • ett mandatstöd (90 procent av partistödet) som fördelas till partierna utifrån det antal mandat i kommunfullmäktige som partiet har.

Skriftlig redovisning

Varje år ska en skriftlig redovisning lämnas in till kommunfullmäktige. Den ska visa att partistödet använts för att stärka politiska partiers ställning i den kommunala demokratin (4 kap 31 § första stycket kommunallagen). Till denna ska en granskningsrapport bifogas.

Fyll i blanketten Redovisning av partistöd Karlstads kommun och skicka den till kommunledningskontoret@karlstad.se

Om blanketten

Blanketten innefattar både redovisning och granskningsrapport. Sista sidan innehåller anvisningar om hur blanketten ska fyllas i. När blanketten har skickats in kommer de personer ni angett på blanketten som personer som ska signera redovisningen samt granskningsrapporten få den i retur för digital signering.

Viktiga datum

Sista dag för att skicka in den ifyllda blanketten är måndag 15 juni 2024. Sista dag för att signera redovisningen och granskningsrapporten är måndag 25 juni 2024.

Om inte godkänd redovisning och granskningsrapport lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid så kommer inget partistöd att betalas ut för nästkommande år till berörda partier.


Sidan uppdaterad: 2024-05-10

Hittade du det du sökte på sidan?