Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Nominera årets eldsjäl

Vem vill du nominera till Landsbygdsrådets eldsjälspris?

Landsbygdsrådets eldsjälspris uppmärksammar betydelsen av den ideella kraften på Karlstads kommuns landsbygd. Den som nomineras ska vara ideellt engagerad i en av de mindre tätorterna eller landsbygderna i Karlstads kommun.

Vinnaren av Landsbygdsrådets eldsjälspris ska vara en person som:

  • är ideellt engagerad utanför Karlstads tätort.
  • genom sina ideella insatser bidragit positivt till utvecklingen på landsbygden och de mindre tätorterna i Karlstads kommun.

Vinnaren, årets eldsjäl, utses av en jury med representanter ur landsbygdsrådet. Årets eldsjäl får ta emot 5 000 kronor. Priset delas ut i slutet av året.

Endast seriösa nomineringar som innehåller en tillräcklig beskrivning av personens insatser behandlas av juryn. En person får inte nominera sig själv. En person kan inte mottaga priset mer än en gång.

Hör av dig till Kontaktcenter om du har frågor.

Skicka in din nominering

WEBBFORMULÄR

Hantering av personuppgifter

KRYSSRUTA

Jag har tagit del av informationen om hur mina personuppgifter hanteras. De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din intresseanmälan. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. Det är kommunstyrelsen i Karlstads kommun som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbsida karlstad.se/personuppgifter

Sidan uppdaterad: 2023-05-21

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida