Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett forum för medborgardialog mellan kommunen och pensionärsorganisationer i Karlstad. Det är ett sätt för politiken att få möjlighet att informera, diskutera och få in synpunkter från pensionärsorganisationerna i aktuella politiska frågor.

Rådet består av politiker från några av kommunens nämnder och utsedda representanter från pensionärsorganisationerna. Ordförande är ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande är representant från pensionärsorganisationerna.

Rådet har möte två gånger per år och genomför varje år en temadag som är öppen för allmänheten.

Kallelser

Protokoll

Taggar för sidan

Politik och demokrati

Sidan uppdaterad: 2024-02-22

23 Februari 2024