Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning är ett forum för dialog. Där möts politiker och representanter från handikapporganisationerna för diskussioner och utbyte.

Rådet består av politiker från några av kommunens nämnder och utsedda representanter från handikapporganisationerna. Ordförande är ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande är representant från handikapporganisationerna.

Rådet har möte två gånger per år och genomför varje år en temadag som är öppen för allmänheten.

Kallelser

Protokoll

Taggar för sidan

Politik och demokrati

Sidan uppdaterad: 2023-06-13

3 Oktober 2023