Våra fokusgrupper

Vi vill att alla i ungdomsfullmäktige ska få arbeta med de frågor som de är mest intresserade av. Därför jobbar vi i fokusgrupper, där vi driver olika frågor som vi tycker är viktiga.

Så skapar vi våra fokusgrupper

I början av varje mandatperiod lämnar vi in förslag på frågor som vi vill jobba med. Vi diskuterar förslagen, röstar på dem och skapar sedan fokusgrupper utifrån de förslag som fått flest antal röster.

Gå med i en fokusgrupp utan att vara invald

Du kan vara med och påverka även om du inte sitter med i ungdomsfullmäktige. Alla från årskurs åtta upp till sista gymnasieåret är välkomna att sitta med i våra fokusgrupper.

Är du intresserad av att sitta med i någon av våra fokusgrupper? Hör av dig till oss!

E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se

Våra fokusgrupper mandatperioden 2023-2024

Här kan du läsa mer om vilken eller vilka frågor fokusgrupperna jobbar med just nu.

Vi jobbar för att elever i kommunens skolor ska må bra. Vi vill stärka ungas psykiska hälsa och att elever som behöver får extra hjälp i skolan.

Vi har valt att jobba med det här för att vi vet att det kan vara svårt att få hjälp av skolan när det kommer till både den fysiska och psykiska hälsan. Vi vet också att det kan vara svårt för lärare och elever att förstå varandra. Vi vill försöka göra livet bättre för elever i skolan!

Kontaktperson: Fredrika Andersson Johansson, ledamot

E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se

Vi jobbar med jämställdhetsfrågor. Några av de frågor vi jobbar med just nu är att:

  • transpersoner ska ha rätt att kunna byta sitt namn i skolan
  • alla elever ska ha rätt till kunskap om mens och skolor ska bli bättre på att lära elever om mens
  • anordna en jämställdhetsdag med till exempel tävlingar där man får uttrycka jämställdhet i konst.

Kontaktperson: Josefine Anté, ledamot

E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se

Vi jobbar med frågor som handlar om Karlstads och Värmlands kollektivtrafik samt cykelinfrastruktur. Det kan handla om allt från fler offentliga cykelpumpar i Karlstad till fler busslinjer i hela Värmland!

Det här ämnet tycker vi är viktigt eftersom det är så många unga som använder sig av kollektivtrafiken och cykelbanorna. Att se till att det gynnar unga ska därför vara en stor prioritet!

Kontaktperson: Viktor Vannemyr, ordförande

E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se

Vi jobbar med att skapa fler aktiviteter för unga i Karlstad. Vårt mål är att ungdomar ska känna att Karlstad är en perfekt stad för nöje och underhållning.

Just nu jobbar vi med idéer som till exempel utebio, Halloween-party och en "study-hörna" på stan där man kan plugga i lugn och ro. Vi vill också att Värmlands museum blir ett mer attraktivt ställe där unga kan hänga oftare.

Vi vill bevisa för både vuxna och unga att Karlstad kan få en ännu bättre stadskärna!

Kontaktperson: Danna Kasham, styrelseledamot

E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se

Vi vill bygga odlingar på tak. Bostäder och byggnader står allt trängre ihop och det gör det svårt att skapa en grön omgivning. Men så behöver det inte vara. Vi kan använda taken för att skapa en grön stadsmiljö och det har flera fördelar:

  • Växterna hjälper till med att filtrera luften och bidrar till bättre luftkvalitet.
  • Vattentäta membran som används på taken gör att materialet håller längre vilket kan bidra till en minskning av avfall.
  • Gröna tak gör omgivningen svalare och forskning visar att solpaneler fungerar mer effektivt i svalare miljöer.
  • En grönare stadsmiljö bidrar till ökad mental hälsa.

Vi föreslår att gröna tak installeras på köpcentrum, gymnasieskolor och andra byggnader i stan där det är möjligt. Vi vill också involveras i arbetet med den nya Centralstationen som nu byggs.

Vi vill jobba utifrån 3-30-300-modellen. Enligt modellen ska minst tre träd vara synliga från ens bostad, stadskvarteren ha minst 30 procent krontäckningsgrad och alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde.

Vi har skapat ett konto på Instagram som heter @karlstadsklimatkamrater där vi kommer publicera våra idéer om miljöutveckling och bra saker som redan gjorts i Karlstad!

Kontaktperson: Angelina Broms, ledamot

E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se

Projekt vi är involverade i just nu

Utöver arbetet i fokusgrupperna är vi involverade i dessa projekt:

  • Forum Jämställdhet: Sveriges största jämställdhetskonferens som arrangeras i Karlstad den 6-7 februari 2024.
  • DrogFOKUS: Den största nationella konferensen inom ANDT-området (alkohol, narkotika, doping och tobak) som arrangeras i Karlstad den 23-24 oktober 2024.
  • Lots of Love: En drog- och alkoholfri musikfestival för och av ungdomar som arrangeras på Sandgrundsudden i Karlstad under skolavslutningen.

Taggar för sidan

Kommun och politik
Politik och demokrati
Unga

Sidan uppdaterad: 2024-02-20

18 Juni 2024