Revisionsrapporter

Kommunrevisionen är utsedd av kommunfullmäktige och granskar kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och ekonomi. Resultaten av de granskningar som görs presenteras i revisionsrapporter som skickas till respektive nämnd samt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

Du kan ta del av dessa revisionsrapporter här. Om du vill ta del av äldre revisionsrapporter får du kontakta Kontaktcenter.

Revisionsrapporter

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2024-01-11

4 Mars 2024