Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Agenda 2030

Karlstads kommun har officiellt antagit arbetet med Agenda 2030. Arbetet som görs i vardagen är ett viktigt bidrag. Vi gör skillnad globalt genom att agera lokalt.

Karlstads kommun ska ligga i framkant och vara öppen för nya systemlösningar för att nå en långsiktigt hållbar utveckling. Den strategiska planen visar våra prioriterade målområden med övergripande mål och hjälper oss att planera vårt arbete och säkerställer att vi gör rätt saker för Karlstadsborna.

Läs mer om den strategiska planen här

De övergripande målen är indelade i samma dimensioner för hållbar utveckling som FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Agenda 2030 har integrerats i vår styrmodell, och är därmed en omvärldsfaktor som är vägledande för vår utveckling. Vi ska utveckla vår verksamhet och växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Att de lokala och globala målen hänger ihop hjälper oss att planera vårt arbete och säkerställer att vi gör rätt saker för Karlstadsborna.

De globala målen

Världens länder har kommit överens om 17 mål inom Agenda 2030. Det är ett gemensamt arbete för att fram till år 2030 nå framgång inom fyra viktiga områden:

  • Avskaffa extrem fattigdom
  • Minska ojämlikheter och ojämställdhet
  • Främja fred och rättvisa
  • Lösa klimatkrisen

globalamalen.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om Agenda 2030.

För att nå målen krävs engagemang hos världens ledare, våra lokala politiker och hos oss alla medborgare. Karlstads kommun har officiellt antagit arbetet med Agenda 2030. Det innebär att kommunen ska bidra till FN:s 17 globala mål i sitt arbete.

Kommunen har en central roll i genomförandet av de globala målen. Flera av kommunens grunduppdrag är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. Grunduppdrag är till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering. Viktigast är att alla kan bidra till en hållbar utveckling på olika sätt. Som privatperson eller som anställd i kommunen.

Goda exempel från våra verksamheter

Genom att omsätta de globala målen till små och stora förändringar i arbetssätt och vardagshandlingar kan vi bidra till att göra stor skillnad. Många bra saker görs redan. Arbetet som görs i vardagen är ett viktigt bidrag. Vi gör skillnad globalt genom att agera lokalt. Här kan du titta på några inspirationsfilmer om hur vi arbetar i Karlstads kommun.

Sidan uppdaterad: 2024-04-22

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida