Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Årsredovisningar

Årsredovisningen berättar vad kommunen jobbat med. Den är en grundlig redovisning av vår ekonomi. Här finns kommunens senaste årsredovisningar att läsa i sin helhet. Du kan också ta del av Resultat i korthet.

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om den samlade verksamheten och ekonomin från året innan. Den är ett bokslut som beskriver det ekonomiska utfallet och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen.

Hör av dig till Kontaktcenter om du vill ta del av äldre årsredovisningar.

Sidan uppdaterad: 2024-04-22

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida