Medborgarundersökning 2023

Just nu pågår SCB:s årliga medborgarundersökning där 1600 Karlstadsbor får möjligheten att tycka till om hur det är att leva och bo i Karlstad. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om vilket inflytande du som Karlstadsbo upplever att du har, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och hur underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar.

Vem får delta och hur?

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Är du en av de utvalda kommer du att få hem ett informationsbrev i din brevlåda. Du kan själv välja om du vill besvara enkäten på papper eller via webben. I brevet finns inloggningsuppgifter om du vill besvara enkäten digitalt.

Besvara enkäten på andra språk

Webbenkäten går att besvara på engelska. Pappersenkäten finns på arabiska.

Din åsikt är viktig för oss

Svaren i medborgarundersökningen är tillsammans med andra undersökningar och fakta viktiga beslutsunderlag när vi utvecklar Karlstad. Mätningen ger oss bland annat svar på frågor om vilket inflytande du som Karlstadsbo upplever att du har, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och hur underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det hjälper oss att se var Karlstadsborna tycker att vi jobbar bra och var vi behöver öka våra ansträngningar.

Tidplan för insamlingen

  • Informationsbrev med inloggning till webbenkäten 24 augusti–1 september
  • Pappersenkäten skickas ut 8–18 september till dig som är 65 år eller äldre och 22 september–2 oktober till dig som är mellan 18–64 år.
  • Sista dag att skicka in enkäten med post 3 november
  • Sista dag att besvara webbenkäten 7 november klockan 13.00.

Mer information om medborgarundersökningen finns på Statistikmyndighetens SCB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Taggar för sidan

Kommun och politik

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

7 December 2023