Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Servicegarantier

Karlstads kommun har servicegarantier inom olika områden. De talar om vad du kan förvänta dig av kommunen.

Servicegarantier tas bort som verksamhetsstyrning 2024

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2023 om att servicegarantier ska utgå som styrning från 2024.

Vilken service du kan förvänta dig

För att du som Karlstadsbo ska veta vad du kan förvänta dig av kommunen har vi servicegarantier för en rad tjänster. En servicegaranti är både ett löfte och en upplysning om vad du kan förvänta dig av oss. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och på lika villkor för alla.

Exempelvis har du rätt att få besked om bygglov eller ekonomiskt bistånd inom en viss tid. Vi garanterar också att ditt barn får barnomsorgsplats och att alla barn över sex år har rätt att delta i sommarsimskolan.

Om vi inte håller vad vi lovar ska vi rätta till det snarast. I vissa fall kompenserar vi dig med avdrag på avgiften eller fribiljetter till kommunens verksamheter, till exempel till badhuset. Servicegarantierna ska förtydliga kommunens målsättning inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär inte det att kommunen medger ett fel i juridisk mening.

Kontakta oss om servicegaranti

Anser du att vi inte uppfyller en servicegaranti eller har frågor, klagomål eller förslag på förbättringar? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. Du kan ringa, mejla, skicka brev eller besöka oss på Kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2023-06-09

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida