Nyckeltal från Kolada

Här finns nyckeltal som är fritt tillgängliga att använda. En ökad tillgänglighet till och användning av dessa kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

 

Taggar för sidan

Kvalitetsarbete

Sidan uppdaterad: 2024-04-22

20 Maj 2024