Flaggning

Karlstads kommun ansvarar för olika flaggstänger. Tjugo stycken är utvalda som officiella. Här kan du läsa om när och varför vi flaggar.

I Karlstad finns ett antal flaggstänger som kommunen ansvarar för. Tjugo av dem är utpekade som kommunens officiella flaggstänger. Det innebär ett extra ansvar vid flaggning. Är det inte flaggdag sitter det normalt en flagga med Karlstads kommuns logotyp, solen. Karlstads kommun flaggar särskilt vid cirka tjugofem tillfällen under året:

  • på Sveriges allmänna flaggdagar och unionsupplösningsdagen,
  • Europadagen,
  • studenten,
  • de nationella minoriteternas högtidsdagar,
  • i samband med speciella evenemang och officiella utländska besök.

Om inget annat anges flaggas det på samtliga officiella flaggstänger. De finns vid Stora torget, Samhällsbyggnadshuset, Karlstads CCC, Bibliotekshuset, Teaterparken och Teatern.


Så flaggar Karlstads kommun

Datum

Flaggdag och information om flaggning

1 januari

Nyårsdagen, allmän flaggdag.

28 januari

Konungens namnsdag, allmän flaggdag.

6 februari

Samernas nationaldag. Karlstads kommun flaggar på Stora torget med svenska flaggan och samiska flaggan.

24 februari

Sverigefinnarnas dag. Karlstads kommun flaggar på Stora torget med svenska flaggan och sverigefinnarnas flagga.

12 mars

Kronprinsessans namnsdag, allmän flaggdag.

Mars/april

Påskdagen, allmän flaggdag.

8 april

Romernas internationella dag. Karlstads kommun flaggar på Stora torget med svenska flaggan och romernas flagga.

30 april

Konungens födelsedag, allmän flaggdag.

1 maj

Första maj, allmän flaggdag.

9 maj

Europadagen. Karlstads kommun flaggar med svenska flaggan och EU-flaggan.

29 maj

Veterandagen, allmän flaggdag.

Maj/juni

Pingstdagen, allmän flaggdag.

Maj/juni

Dag för val till Europaparlamentet. Karlstads kommun flaggar med svenska flaggan och EU-flaggan.

6 juni

Sveriges nationaldag, allmän flaggdag.

Juni

Studenten.

Juni

Midsommardagen, allmän flaggdag.

14 juli

Kronprinsessans födelsedag, allmän flaggdag.

15 juli

Tornedalingarnas dag. Karlstads kommun flaggar på Stora torget med svenska flaggan och tornedalingarnas flagga.

8 augusti

Drottningens namnsdag, allmän flaggdag.

Augusti

Under Prideveckan flaggas med regnbågsflaggan.

September

Dag för val till riksdagen, allmän flaggdag.

23 september

Unionsupplösningsdagen. Karlstads kommun flaggar med svenska flaggan och norska flaggan.

24 oktober

FN-dagen – allmän flaggdag. Karlstads kommun flaggar med lika många svenska flaggor som FN-flaggor.

6 november

Gustav Adolfsdagen, allmän flaggdag.

10 december

Nobeldagen, allmän flaggdag.

23 december

Drottningens födelsedag, allmän flaggdag.

25 december

Juldagen, allmän flaggdag.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

12 April 2024