Öppna data

För att främja innovationer och skapandet av nya digitala tjänster för medborgare och företag, tillgängliggör Karlstads kommun offentlig information i form av öppen data. Öppna data ger transparens för medborgare och näringsliv genom att dela offentlig information på ett enkelt sätt.

Öppen data är information som tillgängliggörs utan begränsningar i form av upphovsrätt, patent eller sekretess, genom att den är fri från personuppgifter och i övrigt hemliga uppgifter. Allmänheten är fri att ta del av informationen och använda den nästan hur som helst.

Vad vill du göra med öppen data?

Den öppna datan används ofta i kombination med öppna data eller kommersiellt tillgänglig data från andra parter för att skapa nya IT-tjänster som exempelvis mobilappar. Den används också för att analysera verksamheten för större insikt i hur den fungerar eller av organisationer som behöver denna data för sin verksamhet. Öppen data från offentlig sektor kallas även PSI-data, Public Sector Information.

Genom att tillgängliggöra kommunens öppna data ökar vi transparensen och tillgängligheten till den data som kommunens medborgare är med och finansierar med sina skattepengar. Vi möjliggör också för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster som använder datat. På så sätt kan vi både bredda och öka takten i samhällsutvecklingen.

Öppna data är alltså data som vem som helst kan använda till vad som helst.

Karlstads kommuns öppna data

Karlstads kommun har hittills gjort två datamängder tillgängliga som öppna data. Du hittar dem via dessa länkar i den nationella öppna dataportalen.

Portaler för öppna data

Sveriges öppna data samlas i den nationella öppna data-portalen:

Nationella dataportalen är kopplad till den europeiska öppna data-portalen

Taggar för sidan

Kommun och politik

Sidan uppdaterad: 2024-03-13

20 Maj 2024