Handlingsplan ANDT - förebyggande insatser i Karlstads kommun

Karlstad kommer att bli en stad med 100 000 invånare. En stad där vi vill att medborgarna ska ha en hög livskvalitet och där vår tillväxt sker på ett ekonomiskt, socialt och hållbart sätt.

Att växa som stad och kommun är positivt och viktigt, men det medför också en stor utmaning och ansvar i våra verksamheter att utifrån det ökande medborgarantalet anpassa det främjande och förebyggande arbetet gällande ANDT, alkohol, narkotika, dopning, tobak.

Droger är en utmaning för samhället där vi måste arbeta med problemen på många olika sätt. Vi behöver styrdokument på regeringsnivå likväl som att vi arbetar med behandlande insatser på individnivå. Utifrån det kommunala perspektivet ska vi främja och förebygga innan problemen uppstår, men också behandla och stödja när så behövs.

Taggar för sidan

Missbruk och beroende

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

23 Februari 2024