Vitt snus och e-cigaretter

Ungdomar är särskilt sårbara för nikotinets effekter då tonåren är en viktig tid för hjärnans utveckling. Man är känsligare för nikotin än vuxna och riskerar att dras in i ett nikotinmissbruk. I värsta fall blir beroendet livslångt, med allvarliga skador på så väl lungor som hjärta och kärl.

Betald tobaksreklam har ökat drastiskt och tobaksföretagen samarbetar med kända influensers.

Traditionella tobaksprodukter som cigaretter och snus har alltid smakat ganska illa vid första försöket att använda dem, vilket har varit en tröskel att ta sig över.

E- cigarrettindustrin har genom åren tagit fram smakämnen som kan räknas i tusental. Det rör sig om allt från smak av läsk, godis och kakor till frukt och bär, smakämnen som tilltalar ungdomar. Nikotininnehållet i e-cigaretter har samtidigt ökat kraftig vilket gör att ungdomar lättare blir fast i ett nikotinberoende.

Vitt snus

Det vita snuset som innehåller höga doser av nikotin – som framställs av tobak, kallas ofta tobaksfritt. Det finns idag snus som har fem gånger så mycket nikotin som ett normalstarkt snus. Konsekvenserna av ovetskap gör att tobaksindustrin ostört kan rikta sig till nya unga kunder och att ungdomar kan testa snus utan att föräldrar och andra vuxna lägger sig i. Den höga halten nikotin kan leda till ett livslångt nikotinberoende precis som brunt snus och cigaretter. Från den 1 augusti 2022 är det 18 års gräns för att köpa vitt snus.

E-cigaretter

E-cigaretter - e-cigg, eller vejp som det också kallas, innehåller stora mängder nikotin och finns i tusentals smaker som tilltalar unga: läsk, godis, kakor, frukt och bär. Det finns även e-cigaretter utan nikotin, dock kan smakämnena orsaka mer skada än vad nikotinet gör. Vejp är en elektronisk cigarett som används vid vejping. För att köpa vejp eller e-cigg måste man vara 18 år. Utseendet bland vejps varierar och vissa liknar en penna eller har formen som en box. Det alla har gemensamt är att de är batteridrivna och har en förångare som hettar upp e-vätskan till ånga.

Vejp innehåller ingen tobak, utan det är e-vätskan som innehåller nikotin och den smaksätts med olika kemiska ämnen samt smakämnen som till exempel choklad och fruktsmak. Nikotin är en väldigt beroendeframkallande substans och det finns risker med vejping som kan jämställas med en inkörsport till såväl tobaksrökning som cannabisrökning.

Föreläsning om nikotin

Louise Adermark är docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet och forskar på nikotinets effekter på vår hjärna. Med stöd från Vetenskapsrådet arbetar Louise med att utveckla strategier för nikotinavvänjning och samtidigt vända trenden där nya nikotinprodukter blir alltmer populära bland ungdomar.

3 oktober var Louise i Karlstad och föreläste. För dig som är intresserad av nikotinets effekter, vad de nya nikotinprodukterna är för något och vad de har för effekter, finns här en kortare intervju och även hela föreläsningen att titta på.

Intervju med Louise Adermark

Föreläsning med Louise Adermark

Kunskapssammanställning om e-cigaretter och nikotinsnus

En kunskapssammanställning om elektroniska cigaretter och nikotinsnus utförd av forskare vid Göteborgs Universitet, docent Louise Adermark och Doktorand Johanna Andersson på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands Län.

Tips från polisen

Taggar för sidan

Stöd till barn och ungdom

Sidan uppdaterad: 2024-02-13

21 Juli 2024