Fakta om våra vänorter och Twin City

Korta fakta om våra internationella vänner.

Blönduós

Land: Island

Region: Nordourland vestra (cirka 10 000 invånare)

Stadens karaktär: I Blönduós finns mycket vatten. Floden Blada som delar staden. Flera mindre sjöar ger goda möjligheter till fiske och andra utomhusaktiviteter.

Invånarantal: 800 (2017)

Näringsliv: Orten har en stark jordbrukstradition. Näringslivet domineras av mindre och medelstora företag. Här finns allt från räkfabrik till verkstadsindustri. Den offentliga servicen i Blönduós är god. Det finns också turistanläggningar, affärer och krogar.

Övrigt: Kommunen lider av befolkningsminskning. Eftersom kommunerna på Island är små finns det omfattande samarbeten över kommungränserna.

Gaziantep

Land: Turkiet

Region: Sydöstra Anatolien, gränsande till Medelhavsregionen

Provins: Gaziantep

Stadens karaktär: Gaziantep är Turkiets sjätte största stad. Staden är en ekonomisk, kulturell, näringslivs- och utbildningsmässig knutpunkt i regionen. Omgiven av sjöar ligger Gaziantep i ett område som både omfattar höglandsplatå med berg och lågland av stäppkaraktär med böljande kullar. Gaziantep ligger längs Sidenvägen, ett mångtusenårigt historiskt område med stark prägel av kultur och arkeologi. Staden satsar kraftfullt på utveckling och modernisering. Det omfattar även ett stort nybyggnationsprogram.

Invånarantal: 1, 6 miljoner (2016)

Näringsliv: Gaziantep är en mångfaldig industri- och handelsmiljö. Staden kombinerar en utveckling som handelsstad med satsning på traditionellt hantverk som en stark industriutveckling. Den senare omfattar bland annat 5 000 små och stora industrier samt en utländsk handelszon. Gaziantep University räknas som ett av landets mest erkända universitet. Även jordbruket är betydelsefullt, då provinsen är Turkiets största producent av pistagenötter.

Horsens

Land: Danmark

Region: Midtjylland (ca 1,2 miljoner invånare)

Stadens karaktär: Horsens satsar på ett rikt kulturliv. Staden ligger naturskönt omgiven av vatten. Stadens många studenter ger den en ungdomlig karaktär och det finns ett stort nöjesutbud.

Invånarantal: cirka 89 700 (2018)

Näringsliv: Näringslivsstrukturen i Horsens är traditionell med en stor koncentration inom stål och metall, transport och livsmedel. Det finns också verksamheter inom IT och trådlös kommunikation.

Jõgeva

Land: Estland

Region: Jõgeva

Stadens karaktär: Jõgeva är regioncenter och är en lugn, ung stad som är känd för sin kultur. Området runt staden karaktäriseras av moränkullar som en rest från istiden. I landskapet flyter även floden Pedja fram.

Invånarantal: cirka 5 300 (2017)

Näringsliv: Jõgeva har främst små och medelstora företag. De främsta branscherna är textil, trä samt jordbruksprodukter och maskiner. Det finns också traditionell produktion av lädervaror. Handel och service är mycket väl utvecklad.

Moss

Land: Norge

Region: Östfold (ca 262.000 invånare)

Stadens karaktär: Moss är ett viktigt handels- och servicecenter för regionen med ca 52 000 invånare. Moss ligger vid Oslofjordens östsida och har både fjord och inlandslandskap. Staden satsar på att utveckla kulturlivet. I visionen lyfts satsningar på konst, arkitektur och design.

Invånarantal: cirka 32 400 (2018)

Näringsliv: Moss är en mångfaldig industri- och handelsmiljö. Staden är ett viktigt center för mekanisk småindustri och en stor producent av emballage i olika former. I området är även tillverkning av lås och beslag till dörrar och fönster en viktig del av industrin.

Nokia

Land: Finland

Region: Tampere region (cirka 389 900 invånare).

Stadens karaktär: Runt Nokia finner man många sjöar och friluftsområden, vilket gör staden attraktiv för bosättning. Nokia blev stad 1977. Det är den näst största staden efter Tampere i Pirkanmaaregionen, som är en av Tamperes sex delregioner.

Invånarantal: cirka 33 300 (2017)

Näringsliv: Nokia är en industristad. Huvudbranscher är gummi (däck och skor), papper, textil, golvbeläggning och metall.

Övrigt: I Nokia talas nästan uteslutande finska. Det globala Nokia-företaget har idag lämnat orten, men det var här företaget grundades på 1800-talet som ett träsliperi.

Taggar för sidan

Internationellt arbete

Sidan uppdaterad: 2023-10-03

29 November 2023