Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Kallsta

Övningsplats för civil beredskap

Vi vill etablera ett centrum för utbildning och övning för räddningstjänst och civil beredskap – inkluderande en ny räddningsskola.

Behovet av övning och utbildning inom samhällssäkerhet och civil beredskap är stort. En övningsplats med ytterligare en räddningsskola i Mellansverige kan öka kapaciteten och bidra till Sveriges kapacitet- och förmågeutveckling.

Vi vill i Karlstad skapa plats för övning och utbildning som kan ske både i terräng och fysiska lokaler samlat med verksamheter som har behov inom civil beredskap. En plats där nya innovativa förmågor tas tillvara.

Behovet av övning och utbildning brett inom samhällssäkerhet är stort och behöver ske långsiktigt, en övningsplats med en ytterligare räddningsskola för MSB i Mellansverige är lämpligt för att öka kapaciteten.

Vi har ett framgångsrikt Räddningstjänstförbund och erbjuder redan idag övningar för en större geografi än det egna behovet. Karlstad kan komplettera en sådan räddningsskola med ett brett utbildningsutbud.

Sidan publicerad: 2023-06-13

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?