Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Översvämmad parkbänk på Gubbholmen

Karlstad - Sveriges kompetenscentrum för samhällssäkerhet

Samhällets sårbarhet har ökat som en konsekvens av klimatförändringar, globala försörjningskedjor och digitalisering, samtidigt som den säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld har blivit sämre.

Det har satt större fokus på informationssäkerhet, infrastruktur, cybersäkerhet, kris- och försörjningsberedskap och civilt försvar. Konkurrensen om personal med kompetens inom civil beredskap och totalförsvar har ökat.

Vi har förmågan och kompetensen att utveckla och bidra till Sveriges försvars- och krishanteringsförmåga. I Karlstad finns lång erfarenhet och betydande kunskap inom försvars- och säkerhetsområdet med flera myndigheter inom området som MSB, Plikt- och prövningsverket, Försvarshögskolan och Myndigheten för psykologiskt försvar. Karlstads universitet har också tydlig profilering och ledande forskning inom cybersäkerhet, klimat och riskhantering.

Här finns världsunik kompetens i ett geografiskt strategiskt läge. Karlstad har brett näringsliv med spetsar som bioekonomi, spelindustri, digitaliserade välfärdstjänster och samhällssäkerhet. Det starka samarbetet mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv kan bidra till Sveriges försvars- och krishanteringsförmåga.

Övningsplats för civil beredskap

Karlstads kommun vill etablera ett centrum för utbildning och övning för räddningstjänst och civil beredskap – inkluderande en ny räddningsskola. Behovet av övning och utbildning inom samhällssäkerhet och civil beredskap är stort. En övningsplats med ytterligare en räddningsskola i Mellansverige kan öka kapaciteten och bidra till Sveriges kapacitet- och förmågeutveckling.

Ett robustare internet

Karlstads kommun vill utveckla en robust digital kommunikationsstruktur med internetväxel i regionen för en ökad nationell redundans. Karlstad har en strategisk placering i Sveriges inland där internettrafiken kan växlas mellan befintliga noder i Stockholm, Oslo och Göteborg och därmed starkt bidra till en robustare internetkommunikation i Sverige och Norden.

Eftergymnasial utbildning och forskning

Vi vill stärka det akademiska erbjudandet med fokus på civil beredskap. Här har vi goda förutsättningar för utbildning och arbete inom civilt- och militärt försvar. Vi vill vara med och utveckla befintliga samt framtida utbildningar och karriärvägar som bidrar till det livslånga lärandet. Försvarshögskolan och Karlstads universitet har en ambition att utöka sitt erbjudande både inom utbildning och forskning.


Sidan publicerad: 2023-06-13

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?