Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Europeiska flaggor vid Karlstads universitet
Karlstads kommun

Karlstads kommun

Eftergymnasial utbildning och forskning

Vi vill stärka det akademiska erbjudandet med fokus på civil beredskap. Här har vi goda förutsättningar för utbildning och arbete inom civilt- och militärt försvar.

Kompetensbristen i Sverige är utmanande, allas kunskaper är viktiga och kommer att behövas inom samhällssäkerhetsområdet. I Karlstad har vi goda förutsättningar för utbildning och arbete inom civilt- och militärt försvar. Vi vill vara med och utveckla befintliga samt framtida utbildningar och karriärvägar som bidrar till det livslånga lärandet.

Försvarshögskolan och Karlstads universitet har en ambition att utöka sitt erbjudande både inom utbildning och forskning. Det finns ett stort utbud av utbildningar på Karlstads universitet universitetet, bland annat riskhantering i samhället, datavetenskap, sjuksköterska.

Nya utbildningar på gång inom området både på Yrkeshögskolenivå, samt grundnivå och avancerad nivå på universitetet. Bland annat en master inom psykologiskt försvar start 2024, kandidat civilt försvar, samt en spelutbildning på universitetet, utbildningar inom el- och energi på vår egna YH, samt säkerhetskoordinator och IT säkerhetsspecialist på Plushögskolan.

Försvarshögskolan och Karlstads spelkluster The great journey undersöker samverkan kring spelutbildningar med fokus på samhällssäkerhet.

Vi skapar nya möjligheter för universitet och näringsliv, ökar attraktionskraften och bidrar till hela Sveriges kompetensförsörjning. Vi har förmågan och kompetensen att utveckla och bidra till Sveriges försvars- och krishanteringsförmåga. Det starka samarbetet mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv genererar spänst och innovationskraft.


Sidan publicerad: 2023-06-13

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?