Miljörådgivning

Kommunens miljöstrategiska handläggare jobbar med att sprida kunskap om miljö- och livsstilsfrågor och leda olika projekt mot förbättrad miljö. De jobbar också med att skapa intresse och motivation för ökad miljöanpassning.

Kontakt

Henric Barkman
Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30, Inre hamn.
Telefon: 054-540 00 00
E-post: henric.barkman@karlstad.se

P-O Haster
Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30, Inre hamn.
Telefon: 054-540 00 00
E-post: per-olof.haster@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024