Miljösamverkan Värmlands och Örebro län

Miljösamverkan Värmlands län och Örebro län är ett samarbete mellan kommunerna och länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län. Samarbetet handlar till största delen om att samverka kring arbetet med kommunernas tillsynsarbete på de 20 miljökontoren.

Miljösamverkan Värmland startade i februari 2008 mot bakgrund av de goda erfarenheter som vunnits av samverkansprojekt i andra regioner och län och med beaktande av det alltmer komplexa miljö- och hälsoskyddsarbete som ska utföras med begränsade resurser.

Från och med den 1 januari 2019 kom Örebro läns kommuner och länsstyrelse med och vi blev Miljösamverkan Värmlands och Örebro län istället.

Nyttan med miljösamverkan

Nyttan med miljösamverkan kan sammanfattas i ett antal punkter:

  • Kompetenshöjning – Bidrar till ökad kompetens i kommunernas tillsynsarbete.
  • Samverkan – Leder till effektiv samverkan mellan tillsynsmyndigheterna.
  • Samsyn – Möjliggör en gemensam syn och normer för tillsyn inom regionen.
  • Informationsspridning – Innebär ökad spridning av miljöinformation inom hela regionen.
  • Tids- och resursmässiga effektivitetsvinster – Tydliga effektivitetsvinster i form av fler tillsynsinsatser på kortare tid med samma personalvolym.
  • Profilskapande för regionen.
  • Viktigt bidrag till länsstyrelsernas tillsynsvägledning – Bidrar till att länsstyrelserna kan uppfylla sina uppdrag att ge tillsynsvägledning.
  • Vägledning – Samverkan ger stöd i kommunernas prioritering av tillsynsinsatser.
  • Nätverkande – Aktiva nätverk inom alla förekommande områden på ett miljökontor.

Kontakt

Kansliet ligger under Karlstads kommun

Postadress

Miljösamverkan Värmlands och Örebro län
c/o Karlstads Kommun
651 84 Karlstad

Samordnare

Eddie Persson
Telefon: 054-540 46 55
E-post: eddie.persson@karlstad.se

Bild med text: Miljösamverkan för Värmlands och Örebro län

Taggar för sidan

Hållbarhetsarbete i kommunen
Klimat

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

29 Maj 2024