Nationella minoriteter

Karlstads kommun arbetar för att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Sveriges fem nationella minoritetsgrupper är: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det är upp till varje enskild individ att själv avgöra om denne anser sig tillhöra en eller flera nationella minoriteter, så kallad självidentifikation. Samhället kan därför inte ställa några krav på någon att styrka sin tillhörighet. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Karlstads kommun har en riktlinje för kommunens nationella minoritetspolitiska arbete. Syftet med riktlinjen är att se till att Karlstads kommun lever upp till de skyldigheter som lagstiftningen garanterar de nationella minoriteterna.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen.

Modersmålsundervisning: Läs mer här.

Taggar för sidan

Lagar och regler

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024