Polisens medborgarlöfte

Polisen och Karlstads kommun kommer att fortsätta prioritera arbetet med narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet det kommande åren. Detta för att minska problemen med otrygga miljöer och förebygga att unga hamnar i kriminalitet. Det är innebörden av medborgarlöftet som gäller fram till 30 juni 2027.

Medborgarlöftet är ett sätt att komma närmare kommuninvånarna. Det handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Det här tyckte Karlstadsborna var viktigast:

 • Våld i offentlig miljö.
 • Otrygga miljöer.
 • Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet.

Insatser mot alkohol och narkotika minskar våld och otrygghet

Eftersom samtliga problemområden bottnar i problem med alkohol- och narkotika kommer den brottsligheten att prioriteras.

Polisen och Karlstads kommun kommer tillsammans att:

 • Fortsätta utveckla samverkan mellan polis och socialtjänst relaterat till ungdomar och tidiga insatser.
 • Genomföra samtal med ungdomar i riskzon bland annat genom SSPF-konceptet (skola, socialtjänst, polis, fritid).
 • Genomföra kontinuerliga samverkansmöten enligt EST (effektiv samordning för trygghet) med uppdatering av aktuella lägesbilder i syfte att med gemensam kraft arbeta brottspreventivt och trygghetsskapande inom Karlstads kommun.
 • Arbeta aktivt med att utveckla metoder och omsätta dessa i preventiva åtgärder inriktat mot våld i nära relation.
 • Genomföra tillsyn på krogar och nattklubbar med inriktning mot överservering och ansvarsfull alkoholservering.
 • Tillsammans med polisen utveckla det brottsförebyggande arbetet, både vad gäller situationell och social brottsprevention.

Polisen kommer också att:

 • Arbeta med synlighet i kombination med uniformerad fotpatrullering kring platser och miljöer som utmärkt sig som otrygga/brottsbelastade i arbetet med lägesbilder.
 • Trafikkontroller på riktade platser och tider relaterat till droger och alkohol i trafik samt motorburna ordningsstörningar.
 • Genomföra krogkontroller samt insatser mot droganvändning i krogmiljön.
 • Insatser mot narkotika och ungdomar och aktivt uppsöka riskmiljöer.
 • Insatser mot narkotikadistribution då underrättelseläget medger detta.
 • Besöka högstadieskolor och fritidsgårdar inom kommunen med fokus på brottspreventiva åtgärder och polisiär synlighet.

Kommunen kommer också att:

 • Kontinuerligt kontrollera och följa upp aktuell intern lägesbild.
 • Genomföra tillsyn på krogar och nattklubbar med inriktning mot överservering och ansvarsfull alkoholservering.
 • Utveckla arbetet med ungdomar i riskzonen.
 • Utveckla ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

22 April 2024