Samverkan i Karlstadsregionen

Kommunerna i Karlstadsregionen arbetar tillsammans för att skapa utveckling och tillväxt. Samarbetet ska utveckla och förbättra servicen till invånare, företag och besökare i kommunerna. I Karlstadsregionen ingår kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil.

Till grund för samarbetet finns ett samarbetsavtal och en avsiktsförklaring. I samarbetsavtalet beskrivs formerna och strukturen för samarbetet. I avsiktsförklaringen beskrivs de principer som ska vara vägledande för de arbete kommunerna gör tillsammans.

Karlstadsregionrådet

Karlstadsregionrådet är den politiska styrgruppen för samarbetet där kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd deltar från varje kommun. Här tas inriktningsbeslut kring hur kommunerna ska samarbeta tillsammans och inom vilka områden.

Ordförande Karlstadsregionrådet
Solweig Gard, kommunalråd Hammarö kommun, 054-515219.

Kommundirektörsgruppen

Kommundirektörsgruppen Karlstadsregionen är tjänstemannastyrgruppen för samarbetet som bereder, förankrar och delegerar ärenden baserat på vad den politiska styrgruppen kommer överens om.

Ordförande kommundirektörsgruppen Karlstadsregionen
Caroline Depui, kommundirektör Hammarö kommun, 054-515271.

Samarbetsområden

Kommunerna har under flera år samverkat inom etableringar och besöksnäring. Det pågår arbete för att fördjupa samarbetet inom fler områden. Nedan listas de samarbetsområden som är fokus för åren 2022-2024. Inom samtliga områden finns arbetsgrupper tillsatta med representanter från varje kommun.

  • Etableringar​
  • Besöksnäring​
  • Kommunikation och marknadsföring​
  • Samhällsplanering​
  • Vatten och avlopp​
  • Kultur och fritid​
  • Kompetensförsörjning

Koordinator Karlstadsregionen

Det finns en gemensam resurs med rollen att administrera, stödja och driva på samarbetet.
Linda Harkman, koordinator Karlstadsregionen, 054-540 10 51.

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2024-04-29

17 Juni 2024