Samverkan i Karlstadsregionen

Kommunerna i Karlstadsregionen arbetar tillsammans för att skapa utveckling och tillväxt. Samarbetet ska utveckla och förbättra servicen till invånare, företag och besökare i kommunerna. I Karlstadsregionen ingår kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil.

Till grund för samarbetet finns ett samarbetsavtal och en avsiktsförklaring. I samarbetsavtalet beskrivs formerna och strukturen för samarbetet. I avsiktsförklaringen beskrivs de principer som ska vara vägledande för de arbete kommunerna gör tillsammans.

Karlstadsregionrådet

Karlstadsregionrådet är den politiska styrgruppen för samarbetet där kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd deltar från varje kommun. Här tas inriktningsbeslut kring hur kommunerna ska samarbeta tillsammans och inom vilka områden.

Ordförande Karlstadsregionrådet
Kenneth Bengtsson,kommunalråd Kils kommun, 0554-195 32

Kommundirektörsgruppen

Kommundirektörsgruppen Karlstadsregionen är tjänstemannastyrgruppen för samarbetet som bereder, förankrar och delegerar ärenden baserat på vad den politiska styrgruppen kommer överens om.

Ordförande kommundirektörsgruppen Karlstadsregionen
Jan-Olov Ragnarsson, kommundirektör Kils kommun, 0554-191 13

Samarbetsområden

Kommunerna har under flera år samverkat inom etableringar och besöksnäring. Det pågår arbete för att fördjupa samarbetet inom fler områden. Nedan listas de samarbetsområden som är fokus för åren 2022-2023. Inom samtliga områden finns arbetsgrupper tillsatta med representanter från varje kommun.

  • Karlstads business region – etableringar​
  • Besöksnäring​
  • Kommunikation och marknadsföring​
  • Samhällsplanering​
  • Vatten och avlopp​
  • Kultur och fritid​
  • Kompetensförsörjning

Koordinator Karlstadsregionen

Det finns en gemensam resurs med rollen att administrera, stödja och driva på samarbetet.
Ellika Andersson, koordinator Karlstads kommun, 054-540 10 56

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

3 Oktober 2023