Servicegarantier inom förskola, skola och utbildning

Här har vi samlat de servicegarantier som finns inom skola och utbildning.

Kontakta oss om servicegaranti

Anser du att vi inte uppfyller en servicegaranti eller har frågor, klagomål eller förslag på förbättringar? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. Du kan ringa, mejla, skicka brev eller besöka oss på Kontaktcenter.

Förskola

Alla barn som har fyllt ett år har rätt till en förskoleplats. Yngre barn erbjuds plats i de fall där det finns ett särskilt stödbehov. Vårdnadshavare erbjuds förskoleplats inom fyra månader efter att vårdnadshavaren har kommit in med en anmälan

Vi garanterar

Vårdnadshavare som anmält behov av förskola erbjuds plats inom fyra månader.

Om vi inte håller det vi lovar

Om du inte blivit erbjuden en förskoleplats inom fyra månader från anmälningsdagen får du två avgiftsfria månader på förskolan.

Grundskola

I förskoleklassens uppdrag finns inget krav om att erbjuda simundervisning. Eftersom det är viktigt, både ur ett elev- och samhällsperspektiv, att barn tidigt lär sig simma, erbjuder Karlstads kommunala grundskolor simundervisning till alla elever redan från förskoleklass.

Vi garanterar

Alla elever i förskoleklass i Karlstads kommunala grundskolor erbjuds tio tillfällen med simundervisning.

Om vi inte håller det vi lovar

Vårdnadshavaren får snarast en förklaring till varför eleven inte fått erbjudande om simundervisning och vi ger eleven möjlighet till extra simundervisning.

Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar ska få det tidigt och utformat efter sina behov - rätt stöd i rätt tid.

Vi garanterar

Alla elever som är i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar ska få det.

Om vi inte håller det vi lovar

Vårdnadshavaren får snarast en förklaring till varför stödet har uteblivit och erbjuds en tid för utvecklingssamtal där planering för det berättigade stödet eller utmaningen planeras.

Kultur

Alla barn garanteras kulturupplevelse.

Vi garanterar

Kulturgaranti omfattar förutom Skapande skola att alla elever erbjuds:

  • Grundkurs i årskurs 2.
  • Besök på Värmlands museum i åk 3.
  • Scenkonstbesök på Västanå teater eller motsvarande i åk 5.
  • Besök på Wermland opera i åk 9.
  • Besök på stadsbiblioteket minst en gång under skoltiden.

Om vi inte håller det vi lovar

Om skolan inte erbjudit deltagande i de delar som omfattas av kulturgarantin erbjuds motsvarande kulturupplevelse vid annat tillfälle under skoltiden.

Kontakta oss om servicegaranti

Anser du att vi inte uppfyller en servicegaranti eller har frågor, klagomål eller förslag på förbättringar? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. Du kan ringa, mejla, skicka brev eller besöka oss på Kontaktcenter.

Taggar för sidan

Kvalitetsarbete

Sidan uppdaterad: 2023-08-29

3 Oktober 2023