Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Servicegarantier inom omsorg och stöd

Här har vi samlat de servicegarantier som finns inom omsorg och stöd.

Ekonomi och aktivering

Karlstads kommun arbetar för att Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras. Unga arbetslösa mellan 18-24 år, som kommer i kontakt med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ska därför inom en månad erbjudas någon form av aktivering. Med aktivering menar vi jobbsökaraktiviteter, rehabilitering och behandlingsinsatser.

Vi garanterar

Vi erbjuder dig som är ung och arbetslös aktivering inom en månad från det att du träffat en socialsekreterare.

Om vi inte håller det vi lovar

Lyckas vi inte uppfylla garantin ger vi dig snarast en förklaring till varför det dröjt och besked om när och hur vi kan erbjuda dig aktivering.

Det ekonomiska biståndet fungerar som ett yttersta skyddsnät för de som har tillfälliga problem med att försörja sig. Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till biståndet.

Den sökande har rätt att få ett beslut där det lätt framgår hur handläggaren har resonerat när beslutet har tagits. Om en person får avslag på sin ansökan, finns möjligheten att överklagar beslutet till förvaltningsrätten.

För att kunna göra en korrekt och rättvis bedömning genomförs alltid en utredning kring den sökandes ekonomi.

Vi garanterar

När en komplett ansökan om ekonomiskt bistånd lämnats in garanterar vi att behandla den och fatta beslut inom sju arbetsdagar. Sökanden får besked om den får pengar eller inte, senast den åttonde arbetsdagen efter att ansökan har lämnats in.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi återkommer snarast med en förklaring till varför det har dröjt och svar om när du kan få ett besked.

Kontakta oss om servicegaranti

Anser du att vi inte uppfyller en servicegaranti eller har frågor, klagomål eller förslag på förbättringar? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. Du kan ringa, mejla, skicka brev eller besöka oss på Kontaktcenter.

Vård och omsorg

Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och på lika villkor för alla. Därför har kommunens vård- och omsorgsförvaltning service- och värdighetsgarantier. Garantierna visar vad du kan förvänta dig av oss från första kontakten tills att du är vår kund.

Servicegarantier

Servicegarantierna är en konkret beskrivning av tjänster som vi erbjuder. Det kan exempelvis handla om att en viss typ av ärenden ska behandlas inom en viss tid. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och på lika villkor för alla.

Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna, till exempel

 • manuell rullstol
 • rollator
 • badbräda
 • toalettförhöjare

När du behöver få information eller råd om personliga hjälpmedel kan du kontakta verksamheten Hjälpmedel inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontakt

Besöksadress: Ramgatan 7
Telefon: 054-540 58 50
E-post: hjalpmedel@karlstad.se

Vi garanterar

Vi garanterar att du kan få information och rådgivning om hjälpmedel varje vardag mellan klockan 10.00–16.00.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

Om du behöver prata med en handläggare eller annan personal inom vård- och omsorgsförvaltningen ska du inte behöva ringa flera samtal för att komma fram till rätt person utan det ska räcka med att du tar en kontakt. Om vi inte kan hjälpa dig direkt blir du kontaktad av rätt person så snart som möjligt. Du kan naturligtvis få kontaktuppgifter till den person du vill nå om du själv önskar ta kontakt igen.

Vi garanterar

Vi garanterar att du endast behöver ta en kontakt när du behöver nå en handläggare eller annan personal. Den du talat med ansvarar för att den du söker, eller den som kan hjälpa dig i ditt ärende, tar kontakt med dig senast nästkommande vardag.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

Hos vård- och omsorgsförvaltningen ansöker man om hemtjänst, vårdboende eller funktionsstöd - stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

När ansökan om hjälp och stöd kommer in handlägger vi den så fort vi kan. Det finns möjlighet att ha tolk med vid hembesök om det behövs för att du och din handläggare ska förstå varandra. Tiden från ansökan till beslut varierar beroende på vad du ansöker om.

Vi garanterar

Vi garanterar att det tar så här lång tid som längst från ansökan till beslut

 • Hemtjänstinsatser - två veckor
 • Boende inom äldreomsorgen - fyra veckor
 • Insatser inom funktionsstöd (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) - tre månader
 • Beslut om avgifter - fyra veckor.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om stöd och service enligt LSS. Garantin gäller stöd och service som vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder. Det kan handla om behov av

 • personlig assistans
 • ledsagare
 • kontaktperson
 • avlösare i hemmet
 • korttidsvistelse
 • daglig verksamhet
 • boende för barn, unga och vuxna
 • Vi garanterar

Vi garanterar att när du blivit beviljad stöd och service enligt LSS ska du bli kontaktad inom två veckor av den verksamhet som ska hjälpa och stödja dig.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

Tjänsten fixarservice är till för dig som är 75 år eller äldre, eller om du är beviljad trygghetslarm. Främst handlar det om att få tillfällig hjälp med sådant som du tycker är tungt och sådant som kan innebära en risk för att du ramlar.

Du kan till exempel få hjälp med att

 • sätta upp gardiner
 • hämta eller bära upp saker till vind eller källare
 • sätta upp tavelkrokar
 • bära upp varor från affären om hiss saknas
 • sätta upp brandvarnare och byta batteri

Det som inte ingår i Fixarservice är städning, fönsterputsning och tvätt eller sysslor som kräver yrkeskunniga hantverkare. Du har möjlighet att välja en senare tid än inom en vecka om du så önskar.

Vi garanterar

Vi garanterar, att du som har trygghetslarm eller är 75 år eller äldre, kan få fixarservice inom en vecka från att du kontaktat oss.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantierna bygger på den nationella värdegrunden som handlar om dina rättigheter till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Särskilt betonas vikten av möjligheten till integritet, delaktighet, självbestämmande samt ett gott bemötande.

Personalen som hjälper och stödjer dig i ditt hem har en namnskylt med kommunens eller företagets namn eller symbol. Namnskylten och ett tjänste-ID, ett kort som identifierar att personen arbetar inom vård och omsorg, ska bäras väl synligt när personalen är i tjänst. I vissa situationer har du möjlighet att be personalen att ta av sig sina namnskyltar och tjänste ID-kort.

Vi garanterar

Vi garanterar att personalen som besöker dig i ditt hem alltid bär namnskylt och tjänste-ID väl synliga.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

När vi besöker dig ska vi respektera att vi kommer in i ditt hem. Det innebär att vi bland annat frågar om vi kan komma in om du har besök, att vi talar om vem vi är när vi kommer och frågar eller berättar innan vi öppnar skåp och lådor.

Vi garanterar

Vi garanterar att alltid ringa på eller knacka innan vi kommer in till dig.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

När du flyttat in på ett vårdboende har du möjlighet att få en hälsogenomgång inom fyra veckor som sedan följs upp en gång per år och vid förändrat hälsotillstånd. De områden som främst ska belysas är läkemedel, risk för trycksår, kost, munvård samt risk för fall.

Vi garanterar

Vi garanterar dig, som flyttat in på ett vårdboende, att inom fyra veckor få en hälsogenomgång.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

En kontaktpersonal har huvudansvaret för att det finns en bra grundplanering för hur din hjälp och ditt stöd ska utföras. Målet är att skapa trygghet för dig som kund.

Din kontaktpersonal utses i den personalgrupp som hjälper eller stödjer dig. Information om vem som är utsedd och vad som ingår i uppdraget meddelas inom en vecka från att hjälpen och stödet har startat.

Garantin gäller för dig som har hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet eller bor på äldreboende, servicebostad eller gruppbostad. Vid kontaktpersonalens frånvaro t.ex. vid sjukdom eller semester kan vi inte garantera att du får träffa din kontaktpersonal varje vecka.

Vi garanterar

Vi garanterar att du som har hjälp och stöd en eller flera gånger i veckan, ska ha möjlighet att träffa din kontaktpersonal minst en gång per vecka i samband med att du får din hjälp. Om du vill byta kontaktpersonal ska vi utse en ny person inom en vecka.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

Ett välkomstsamtal är ett samtal mellan dig och den personal som ansvarar för att utföra den hjälp och det stöd du blivit beviljad. Vi berättar om verksamheten och du får tillfälle att ställa frågor till oss. Vi gör tillsammans med dig en planering för hur din hjälp och ditt stöd ska utföras. I ett uppföljningssamtal pratar vi om hur det fungerar för dig.

Du har möjlighet att när som helst ta upp eventuella frågor och funderingar kring den hjälp och det stöd som du får från oss men under uppföljningssamtalet bereder vi särskild tid för detta.

Garantin gäller för dig som har hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, personlig assistans eller bor på äldreboende, servicebostad eller gruppbostad.

Vi garanterar

Vi garanterar att du som ny kund blir erbjuden ett välkomstsamtal inom två veckor. Två till fyra veckor efter välkomstsamtalet, eller senare om du så önskar, garanterar vi att du blir erbjuden ett uppföljningssamtal.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

Du som har hemtjänst eller boendestöd, bor på äldreboende, servicebostad eller gruppbostad har möjlighet att delta i en aktivitet i veckan. En aktivitet kan till exempel vara

 • en pratstund
 • promenad utomhus
 • gruppaktiviteter
 • kunna fortsätta med intressen

Vi garanterar

Vi garanterar att du, som inte har en egen förmåga till aktiviteter, ska bli erbjuden att delta i minst en aktivitet i veckan. Aktiviteten ska vara anpassad efter dina behov och du ska ha möjlighet att själv välja aktivitet.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

Genomförandeplanen är en planering för hur den hjälp och det stöd som du är beviljad ska utföras. Du ska vara delaktig och vi upprättar genomförandeplanen tillsammans med dig. Om du har en företrädare kan hen också delta. Genomförandeplanen ska hållas aktuell och uppdateras två gånger/år om inte förändringar i dina behov påkallar en tidigare uppföljning.

Vi garanterar

Genomförandeplanen, planeringen för hur din hjälp och stöd ska utföras, ska påbörjas tillsammans med dig redan första dagen du får hjälp. Inom två veckor ska det finnas en aktuell genomförandeplan. Vi garanterar även att personalen känner till, uppdaterar och följer din genomförandeplan

Om vi inte håller det vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

Du ska kunna planera din dag och veta när du ska få besök eller stöd och hjälp av personal från verksamheten. Ibland kan det uppstå oförutsedda händelser som gör att personalen inte kan komma vid den tid som är planerad. Om den planerade tiden för besöket ändras hör vi av oss till dig.

Vi garanterar

Personalen kommer på avtalad tid +/- 20 minuter. Vid längre förseningar meddelar vi dig detta.

Om vi inte håller vad vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

Om vi inte håller vad vi lovar

Vi kontaktar dig omgående när vi upptäcker att vi brustit i vårt åtagande gentemot dig. Vi kontaktar dig också omgående om du lämnat en synpunkt på hur vi utfört vårt åtagande gentemot dig. Du ska då få en förklaring på varför vi brustit och en ursäkt. Om du vill får du också ett skriftligt svar med åtgärder som vidtagits.

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Vi vill rätta till fel och brister. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten. Vänd dig direkt till kontaktpersonal, personal eller ansvarig chef. Du kan även framföra din synpunkt via Kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida