Kurser

Som vuxen kan du studera teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Här kan du läsa mer om de kurser som erbjuds på Komvux Karlstad.

Grundläggande kurser

Kurser på grundläggande nivå motsvarar studier på grundskolan till och med årskurs 9. Kurserna ger dig de kunskaper som behövs för att studera vidare på gymnasial nivå.

Kurskod

GRNMAT2

Poäng

600 totalt

Studieform

Klassrum, distans eller flex

Studietid

Efter antagning blir du placerad på den nivå du befinner dig och utbildningstiden anpassas efter det. Om du behöver läsa alla delkurser är studietiden cirka 40 veckor.

Delkurser

Delkurs

Poäng

Delkurs 1

100

Delkurs 2

100

Delkurs 3

200

Delkurs 4

200

Kurskod

GRNSVA2

Poäng

700 totalt

Studieform

Klassrum eller flex

Studietid

Efter antagning blir du placerad på den nivå du befinner dig och utbildningstiden anpassas efter det. Om du behöver läsa alla delkurser är studietiden cirka 40 veckor.

Delkurser

Delkurs

Poäng

Delkurs 1

100

Delkurs 2

200

Delkurs 3

200

Delkurs 4

200

Gymnasiala kurser

Kurser på gymnasial nivå motsvarar studier på gymnasiet. Du kan läsa gymnasiala kurser för att till exempel få ett betyg i en kurs, få ett examensbevis eller för att bli behörig till vidare studier på högskola eller universitet.

Kurskod

BIOBIO01

Poäng

100

Studieform

Distans eller flex

Studietid

10 veckor

Innehåll

I kursen Biologi 1 får du lära dig mer om ekologi, hållbar utveckling, genetik och evolutionens mekanismer. Under kursen får du använda laborativ utrustning och göra fältundersökningar.

Obligatoriska moment

I kursen ingår obligatoriska moment som kräver närvaro på plats i skolan. De obligatoriska momenten är tre laborationer och ett prov.

Kurskod

BIOBIO02

Poäng

100

Studieform

Distans eller flex

Studietid

10 veckor

Innehåll

Kursen Biologi 2 handlar om hormon- och nervsystemets reglering, immunsystemet, hälsa och sjukdom samt användning av laborativ utrustning vid undersökningar.

Obligatoriska moment

I kursen ingår obligatoriska moment som kräver närvaro på plats i skolan. De obligatoriska momenten är tre laborationer och ett prov.

Kurskod

FYSFYS01a

Poäng

150

Studieform

Klassrum, flex eller distans

Studietid

20 veckor

Innehåll

Kursen Fysik 1a handlar bland annat om rörelse och krafter, energi och energiresurser, strålning inom medicin och teknik samt klimat- och väderprognoser.

Obligatoriska moment

Vid klassrums- eller flexundervisning genomförs obligatoriska laborationer samt fyra prov på plats i skolan.

Vid distansundervisning kan du välja att göra ett eller två prov. Antingen görs ett prov efter halva kursen samt ett i slutet av kursen, eller så görs ett prov vid kursens slut. I kursen ingår även ett antal inlämningslaborationer.

Kurskod

FYSFYS02

Poäng

100

Studieform

Klassrum, distans eller flex

Studietid

10 eller 20 veckor

Innehåll

Kursen Fysik 2 är en fördjupningskurs i ämnet fysik. Kursen handlar bland annat om tvådimensionell rörelse i gravitationsfält, centralrörelse, vridmoment och simulering av tvådimensionell rörelse med hjälp av enkla numeriska metoder.

Obligatoriska moment

Vid flexundervisning genomförs obligatoriska laborationer samt fyra prov på plats i skolan.

Vid distansundervisning kan du välja att göra ett eller två prov. Antingen görs ett prov efter halva kursen samt ett i slutet av kursen, eller så görs ett prov vid kursens slut. I kursen ingår även ett antal inlämningslaborationer.

Kurskod

KEMKEM01

Poäng

100

Studieform och studietid

Klassrum, distans eller flex

Studietid

10 eller 20 veckor

Innehåll

Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kursen Kemi 1 behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar.

Obligatoriska moment

I kursen ingår obligatoriska moment som kräver närvaro på plats i skolan. De obligatoriska momenten är tre laborationer och ett kursprov.

Kurskod

KEMKEM02

Poäng

100

Studieform

Distans eller flex

Studietid

10 veckor

Innehåll

Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. I kursen Kemi 2 lär du dig om reaktioners hastighet och kemiska jämvikter. Du får också utforska organiska kemins ämnesklasser och studera olika biokemiska processer.

Obligatoriska moment

I kursen ingår obligatoriska moment som kräver närvaro på plats i skolan. De obligatoriska momenten är tre laborationer och ett kursprov.

Kurskod

MATMAT01b

Poäng

100

Studieform

Klassrum, distans eller flex

Studietid

10 eller 20 veckor

Innehåll

Kursen Matematik 1b ger dig kunskaper om aritmetik och algebra, uttryck och ekvationer, potenser och formler, funktioner och grafer samt sannolikhet och statistik.

Obligatoriska moment

Vid klassrums- eller flexundervisning genomförs delprov efter varje kapitel.

Vid distansundervisning genomförs ett prov på hela kursen. Frivilliga avstämningsprov erbjuds också efter varje kapitel.

Kurskod

MATMAT02b

Poäng

100

Studieform

Klassrum, distans eller flex

Studietid

10 eller 20 veckor

Innehåll

Kursen Matematik 2b ger dig kunskaper om algebra och ekvationer, linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner, geometri, statistik och logaritmer.

Obligatoriska moment

Vid klassrums- eller flexundervisning genomförs delprov efter varje kapitel.

Vid distansundervisning genomförs ett prov på hela kursen. Frivilliga avstämningsprov erbjuds också efter varje kapitel.

Kurskod

MATMAT02c

Poäng

100

Studieform

Klassrum, distans eller flex

Studietid

10 eller 20 veckor

Innehåll

Kursen Matematik 2c ger dig kunskaper om algebra och ekvationer, linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner, geometri, statistik och logaritmer. Kursen innehåller dessutom en fördjupning av rotekvationer samt logaritmlagarna.

Obligatoriska moment

Vid klassrums- eller flexundervisning genomförs delprov efter varje kapitel.

Vid distansundervisning genomförs ett obligatoriskt prov på hela kursen. Frivilliga avstämningsprov erbjuds också efter varje kapitel.

Kurskod

MATMAT03b

Poäng

100

Studieform

Klassrum, distans eller flex

Studietid

10 eller 20 veckor

Innehåll

Kursen Matematik 3b handlar om rationella uttryck, gränsvärde, derivata och deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt polynomfunktioner. Du får också lära dig om matematiska modeller i realistiska situationer och matematikens kulturhistoria.

Förkunskaper

Kursen Matematik 3b baseras på innehåll från Matematik 2. Viss repetition görs under kursens första veckor.

Obligatoriska moment

Kursen avslutas med ett obligatoriskt prov på hela kursinnehållet.

Vid klassrums- eller flexundervisning genomförs delprov efter varje kapitel.

Vid distansundervisning erbjuds frivilliga avstämningsprov efter varje kapitel.

Kurskod

MATMAT03c

Poäng

100

Studieform

Klassrum, distans eller flex

Studietid

10 eller 20 veckor

Innehåll

Kursen Matematik 3c handlar om rationella uttryck, gränsvärde, derivata och deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt polynomfunktioner. Du får också lära dig om matematiska modeller i realistiska situationer och matematikens kulturhistoria. Under kursen studerar du även definition av trigonometriska begrepp utifrån enhetscirkeln samt bevis och användning av cosinus-, sinus- och areasatsen.

Förkunskaper

Kursen Matematik 3c baseras på innehåll från Matematik 2. Viss repetition görs under kursens första veckor.

Obligatoriska moment

Kursen avslutas med ett obligatoriskt prov på hela kursinnehållet.

Vid klassrums- eller flexundervisning genomförs delprov efter varje kapitel.

Vid distansundervisning erbjuds frivilliga avstämningsprov efter varje kapitel.

Kurskod

MATMAT04

Poäng

100

Studieform

Klassrum, distans eller flex

Studietid

10 eller 20 veckor

Innehåll

Kursen Matematik 4 handlar bland annat om aritmetik, algebra, funktioner, trigonometri, problemlösning samt verktyg och tillämpningar.

Förkunskaper

Kursen Matematik 4 bygger vidare på Matematik 3c. Om du istället har läst Matematik 3b saknar du ofta kunskaper i trigonometri som du får ta igen i början av kursen.

Obligatoriska moment

Kursen avslutas med ett obligatoriskt prov på hela kursinnehållet.

Vid klassrums- eller flexundervisning genomförs delprov efter varje kapitel.

Vid distansundervisning erbjuds frivilliga avstämningsprov efter varje kapitel.

Kurskod

NAKNAK01a1

Poäng

50

Studieform

Distans eller flex

Studietid

10 veckor

Innehåll

Kursen Naturkunskap 1a1 ger dig kunskaper om ekologi, hållbar utveckling och normer rörande genus och sexualitet. Under kursen får du upptäcka hur naturvetenskapen används för att kritiskt granska budskap och normer i olika medier. Kursen lär dig att använda naturvetenskapliga arbetsmetoder och kritiskt tänkande för att undersöka världen omkring dig.

Obligatoriska moment

Kursen innehåller obligatoriska moment som genomförs på plats. De obligatoriska momenten är två laborationer, ett muntligt moment och ett skriftligt prov.

Kurskod

NAKNAK01a2

Poäng

50

Studieform

Distans eller flex

Studietid

10 veckor

Innehåll

Kursen Naturkunskap 1a2 ger dig kunskaper om bland annat celler och dess beståndsdelar och sambandet mellan livsstil och hälsa. Här får du diskutera evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser. Under kursen får du även lära dig att tillämpa naturvetenskapliga arbetsmetoder som observationer, mätningar och experiment.

Obligatoriska moment

Kursen innehåller obligatoriska moment som genomförs på plats. De obligatoriska momenten är två laborationer, ett muntligt moment och ett skriftligt prov.

Kurskod

NAKNAK02

Poäng

100

Studieform

Distans eller flex

Studietid

10 veckor

Innehåll

Kursen Naturvetenskap 2 lär dig om universums utveckling, människokroppens organ, materians uppbyggnad och organismers evolutionära utveckling. Genom naturvetenskapliga arbetsmetoder som observationer, mätningar och experiment får du lära dig att kritiskt granska och pröva företeelser i omvärlden. Under kursen får du även förståelse för naturvetenskapens betydelse för vår världsbild.

Obligatoriska moment

Kursen innehåller obligatoriska moment som genomförs på plats. De obligatoriska momenten är tre laborationer och ett prov.

Taggar för sidan

Tingvalla vuxenutbildning

Sidan uppdaterad: 2024-06-17

22 Juli 2024